Forside - Nyheter

Europas mest moderne sorteringsanlegg åpnet

Publisert 21. august 2014  | Oppdatert 22. august 2014

Romerike Avfallsforedling (ROAF) har åpnet Europas mest moderne sorteringsanlegg. Kronprins Haakon stod for åpningen. Ordfører Mona Granbakken Mangen deltok også.

Sørum har passert 17.000 innbyggere

Publisert 20. august 2014  | Oppdatert 08. mars 2016

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at pr. 30. juni 2014 bor det 17.004 innbyggere i Sørum.

Aktiv på dagtid

Publisert 18. august 2014  | Oppdatert 18. august 2014

Trening til 200 kroner per halvår!

På nett med fremtiden

Publisert 14. august 2014  | Oppdatert 18. august 2014

Nærmere 500 ansatte fra alle skoler og barnehager i Sørum kommune var samlet om ett hovedtema: IKT i undervisningen.

Ny rådmann tiltrer i dag, 13. august

Publisert 13. august 2014  | Oppdatert 14. oktober 2015

Vår nye rådmann, Siri Gauthun Kielland, tiltrer stillingen i dag, onsdag 13. august.

Brannvesenet har fokus på studentene

Publisert 11. august 2014  | Oppdatert 12. august 2014

Mange studenter bor brannfarlig! Nedre Romerike brann- og redningsvesen håper å få studentene til å tenke på egen sikkerhet nå ved semesterstart.

Jobbverksted på NAV Sørum

Publisert 05. august 2014  | Oppdatert 05. august 2014

NAV Sørum ønsker arbeidssøkere velkommen til et to timers samspill gjennom lokalt jobbverksted en til to ganger i uken. Jobbverkstedet handler om å få opp kvaliteten på CV’er, og gevinsten er stor for de som følger opp og griper muligheten. Målet er at arbeidssøkerne skal komme raskere ut i jobb.

Hærverk på kommunale bygg

Publisert 13. juli 2014  | Oppdatert 12. august 2014

Vi opplever med feriestart dessverre hærverk på kommunale bygg.

Skal lære om grønnere hverdag

Publisert 26. juni 2014  | Oppdatert 20. august 2014

Sørum kommune har på oppdrag fra Sørum Næringsutvikling (SNU) og Rotary utarbeidet «Grønn plan» for barnehager og skoler i Sørum kommune.

Best på vann og avløp igjen!

Publisert 26. juni 2014  | Oppdatert 12. august 2014

Sørum Kommune kåret til beste VA-kommune på Romerike 2013.

Satser på IKT i skoler og barnehager

Publisert 19. juni 2014  | Oppdatert 15. mai 2015

Kommunestyret vedtok 18. juni IKT-planen Læring med IKT i Sørum kommune – status, strategier og utviklingstiltak 2014-18. Parallelt ble det vedtatt avsatt kr 2,5 mill i investeringsmidler til IKT-utstyr i barnehage og skole hvert år i økonomiplanperioden 2015-18.

Kristelig Folkeparti trekker seg fra flertallssamarbeidet

Publisert 17. juni 2014  | Oppdatert 17. juni 2014

I en pressemelding datert 16.06.2014 informerer Sørum KrF om at de trekker seg fra det formelle samarbeidet med Ap, Sp og SV.

Landbruket dominerer i Sørum

Publisert 13. juni 2014  | Oppdatert 02. februar 2016

Det nye Arealbarometeret fra Skog og landskap viser at jordbruksarealet utgjør så mye som 36 prosent av landarealet i Sørum kommune. Landbruket står for en betydelig del av verdiskapingen i kommunen. Sørum står for 10 % av kornproduksjonen i Akershus.

Ny «Sørumstandard for SFO-ordningene i Sørum kommune» vedtatt i kommunestyret den 28.05.2014

Publisert 13. juni 2014  | Oppdatert 13. juni 2014

Opplæringslovens § 13-7 sier følgende om skolefritidsordningen:

ROAF - Takk for maten!

Publisert 10. juni 2014  | Oppdatert 10. juni 2014

Hvor får jeg som nyinnflyttet tak i matavfallskurv og grønne poser?

Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Publisert 10. juni 2014  | Oppdatert 10. juni 2014

Nå nærmer det seg sommer, og mange gleder seg over at varmen er på vei. Vi går også inn i de månedene hvor nordmenn drikker aller mest alkohol, og for mange kan sommerferien bli fuktig. I noen situasjoner kan noen voksnes alkoholbruk føre til at barnas behov blir glemt.

- Det som i utgangspunktet skal være den beste tiden og de morsomste månedene i året, kan i stedet bli en utfordrende tid for de minste grunnet de voksnes drikking, sier leder av alkoholvettorganisasjonen AV-OG-TIL, Kari Randen.

banner avogtil.jpg

Vil du bety en forskjell i et barns liv?

Publisert 05. juni 2014  | Oppdatert 05. juni 2014

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 000 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. Ni av ti barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem. På Romerike trenger vi 55 nye fosterhjem i år. Vil du bety en forskjell i et barns liv? Les oppfordringen fra fosterhjemstjenesten på Romerike:

Tilskudd til strakstiltak for kulturminner

Publisert 23. mai 2014  | Oppdatert 20. oktober 2015

Kulturminnefondet utlyser ny ordning med støtte til strakstiltak for å sikre kulturminner.

Beredskapsplan jordras, leirras, flom i Sørum kommune

Publisert 23. mai 2014  | Oppdatert 19. september 2014

Avdeling for plan, næring og kultur har beredskapsplan ved jordras, leirras og flom. Planen inneholder også kontaktinformasjon for kommunen.

Styrevervregisteret

Publisert 11. november 2010  | Oppdatert 14. juni 2016

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, har opprettet styrevervregisteret for at allmennheten lett kan få innsikt i hvilke roller, styreverv og økonomiske interesser de folkevalgte og den øverste administrative ledelsen i en kommune har.