Forside - Nyheter

Feilaktig innkrevd merverdiavgift på kontroll- og tilsynsgebyr for årene 2008 - 2014

Publisert 04. desember 2014  | Oppdatert 04. desember 2014

Sørum kommune viser til oppslag i Romerikes Blad 30. september 2014 vedrørende feilaktig innkrevd merverdiavgift knyttet til kontroll- og behandlingsgebyr på septikområdet.

Sørum tildelt pris for samarbeid mot vold i nære relasjoner

Publisert 17. november 2014  | Oppdatert 24. august 2015

Sørum, Fet og Aurskog-Høland ble fredag tildelt pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Ingen avvik etter tilsyn

Publisert 07. november 2014  | Oppdatert 10. november 2014

Fylkesmannen hadde ingen avvik etter tilsyn med tildelingsenheten, avlastningsenheten og støttekontakttjenesten. - Dette er en flott anerkjennelse å få etter mange års fokusert arbeid med internkontroll, avviksbehandling og forbedringsarbeid. Det viser bare at det nytter, sier en fornøyd kommunalsjef Bård Gjestvang.

Budsjettforslag 2015: Godt og solid tjenestetilbud videreføres

Publisert 06. november 2014  | Oppdatert 10. august 2016

Sørum kommune opprettholder et godt og solid tjenestetilbud for innbyggerne i neste års budsjettforslag.

Kronprins Haakon besøkte NAV Sørum

Publisert 05. november 2014  | Oppdatert 05. november 2014

Kronprins Haakon besøkte NAV-kontoret i Sørum kommune for å lære mer om hvordan NAV jobber.

Ta et tak - tilskudd til verneverdige bygninger

Publisert 05. november 2014  | Oppdatert 15. oktober 2015

Norsk kulturarv og Stiftelsen UNI tilbyr "nødhjelp" til forfallstrua bygninger gjennom aksjonen "Ta et tak". Søknadsfrist 1. februar 2015.

Demensomsorgens ABC - studiegruppene er nå etablert

Publisert 27. oktober 2014  | Oppdatert 15. mai 2015

Oppstartseminaret ble gjennomført 22. oktober med tilsammen 31 påmeldte deltakere. Det er flott!

Sørum kommunes næringsfond

Publisert 23. oktober 2014  | Oppdatert 27. oktober 2014

Økonomi- og administrasjonsutvalget har bevilget alle midlene i næringsfondet.

Forenklinger i byggeregler!

Publisert 23. oktober 2014  | Oppdatert 23. oktober 2014

Stortinget har vedtatt at det skal bli enklere å sette opp mindre byggverk på egen tomt. Kommunaldepartementet har sendt ut et høringsforslag der de detaljerte bestemmelsene nå skal fastsettes. Høringsfristen er 27. oktober. Det er ikke avgjort når de mye reglene begynner å gjelde, men det blir sannsynligvis i løpet av 2015.

Tertitten venneforening skal pusse opp gammelt lokomotiv

Publisert 17. oktober 2014

Det lille Deutz-lokomotivet fra 1932 som trakk vogner med tremasseballer langs det som kalles «Linna» på Notodden skal restaureres, og Tertitten venneforening har påtatt seg oppdraget.

Demensomsorgens ABC - Studiegrupper

Publisert 09. oktober 2014  | Oppdatert 09. oktober 2014

Oppstartseminaret starter 22. oktober - og er et viktig kompetansehevende tiltak i tjenesteområdet Omsorg og velferd.

Sørum kommune jobber med rullering av kommuneplanen

Publisert 26. august 2014  | Oppdatert 24. august 2015

Kommuneplan for Sørum 2015-2027 - innspill med rådmannens vurdering.

Måling av radon i boliger

Publisert 19. september 2014  | Oppdatert 19. september 2014

Sørum kommune viser til rådene fra Statens strålevern som anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt.

Radon

Publisert 12. september 2014  | Oppdatert 18. mai 2015

Reduksjon av radon i inneluft gir en positiv helseeffekt.

Jane Bråthen melder seg ut av SV

Publisert 11. september 2014  | Oppdatert 11. september 2014

SVs representant i Sørum kommunestyre melder seg ut av partiet.

"Byggesak over disk" er et tilbud vi ikke kan gi en periode fremover

Publisert 16. juni 2014  | Oppdatert 18. mai 2015

"Byggesak over disk" er en tjeneste vi i Sørum kommune har tilbudt kommunens innbyggere. Det er ingen lovpålagt tjeneste.

Hageplanter på rømmen i Sørum kommune

Publisert 02. september 2014  | Oppdatert 02. september 2014

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? I Sørum kommune er det særlig to arter vi ønsker å bli kvitt: Kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks.

Europas mest moderne sorteringsanlegg åpnet

Publisert 21. august 2014  | Oppdatert 22. august 2014

Romerike Avfallsforedling (ROAF) har åpnet Europas mest moderne sorteringsanlegg. Kronprins Haakon stod for åpningen. Ordfører Mona Granbakken Mangen deltok også.

Sørum har passert 17.000 innbyggere

Publisert 20. august 2014  | Oppdatert 08. mars 2016

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at pr. 30. juni 2014 bor det 17.004 innbyggere i Sørum.

Aktiv på dagtid

Publisert 18. august 2014  | Oppdatert 18. august 2014

Trening til 200 kroner per halvår!