Forside - Nyheter

Vannavslag ved Statoil på Frogner, onsdag 29. juni

28. June 2016

Gjelder Frognervegen 2 og 4 A,B, fra kl. 08:30 til kl. 15:30

Bredbånd / fiber i Lørenfallet

23. June 2016

Viken Fiber starter arbeidene med å etablere bredbånd/fiber i uke 27.

Video fra kommunestyremøte 22.06.16

23. June 2016

Her kan du se videoklipp over de sakene som ble behandlet i Kommunestyret 22.06.16, deriblant kommunereformen. Sak 86/15 var untatt offentlighet.

Satsing på barnehage og skole/SFO gir god effekt

22. June 2016

Prosjektet «Barnehagene og skolene i Sørum – landets beste» har nå vært igjennom rundt 75 prosent av prosjektperioden (2013-2017). Sørum kommune kan allerede se en klar effekt i den enkelte virksomhet der det nå drives kvalitetsutviklende arbeid både i skole, SFO og barnehage.

Resultater fra innbyggerundersøkelsen om kommunereformen

22. June 2016

43 prosent mener Sørum kommune bør slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, mens 40 prosent mener den bør være en egen kommune som i dag. Det viser en spørreundersøkelse som Sentio har gjennomført for Sørum kommune juni 2016.

Video fra kommunestyremøte 15.06.16

22. June 2016

Her kan du se video fra kommunestyremøte 15. juni 2016.

Mindre endring av reguleringsplan for Sorenskrivergården

17. June 2016

Høringsfrist 18.07.2016. Formålet med reguleringsplanen for Sorenskrivergården er å sikre et historisk område med verneverdi samtidig som området kan fungere som boligområde.

Landbruksnytt nr. 2 - 2016

17. June 2016

Landbruksnytt er ute med sitt andre nummer for 2016.

Endret gebyr for ambulerende skjenkebevillinger og endringer i tiden for salg og skjenking av alkohol

17. June 2016

Kommunestyret har vedtatt å øke gebyret for ambulerende skjenkebevillinger og å tillate salg og skjenking av alkohol på valgdager.

Kulturmarkedsdager 24. og 25. september 2016 – Blaker skanse

16. June 2016

Vil du være med å skape yrende liv på Blaker Skanse? Nå er det påmelding.

Utvidelse og oppgradering av innfartsparkering på Blaker stasjon

14. June 2016

Innfartsparkeringen på Blaker stasjon oppgraderes og utvides. Flere og bedre tilrettelagte parkeringsplasser, også for funksjonshemmede er målet for prosjektet. 

Varsel om oppstart av planarbeid for omregulering av friområde ved Sennerud borettslag

13. June 2016

Frist for merknader er satt til 10. juli 2016.

Badevannskvalitet 2016

07. June 2016

Badevannsprøver fra et utvalg av kommunens badesteder

Kommunen har fått analysert badevannsprøver fra et utvalg av kommunens badesteder. Det er tatt prøver fra Bingsfosstranda, Hellesjøtjern og Demningen ved Lunderåsen. I tillegg er det tatt prøver fra Varsjøen, Fet kommune sin side av innsjøen. Alle prøvene viser utmerket badevannskvalitet.

Fra mandag 6. juni vil det pågå arbeider i Friggvegen på Sørumsand

03. June 2016

I forbindelse med bygging av nye boliger i Friggvegen 13 må deler av vann- og avløpsnettet i vegen oppgraderes.

Kommunereformen: Fullsatt folkemøte i Lørenfallet

02. June 2016

Det var et fullsatt lokale med innbyggere som ville høre om arbeidet med kommunereformen.

Video fra kommunestyremøte 25.05.16

27. May 2016

Sak 61/16 og 62/16 ble ikke behandlet.

800 000 nordmenn må fornye Europeisk helsetrygdkort i år

25. May 2016

Europeisk helsetrygdkort hjelper hvert år tusenvis av norske turister på ferie i EØS-land. Kortet varer i tre år. For tre år siden ble det utstedt 800 000 kort. Disse må fornyes i 2016.

Kommunereformen: Veien videre for Sørum kommune

23. May 2016

Skal Sørum søke samarbeid mot våre nabokommuner i nord eller sør? Eller stå alene? Veivalget blir gjort denne sommeren i samråd med deg som innbygger.

Sankthansbål og andre bål

23. May 2016

Det må søkes/meldes om bål - både sankthansaften og ved andre arrangementer

Nytt næringsområde ved Sørumsand?

20. May 2016

I kommuneplanen for 2015-2027 ble det ikke vedtatt noen næringsområder nær Sørumsand. Administrasjonen fikk i oppgave å finne forslag til lokalisering av et nytt næringsområde. Dette arbeidet har vi nå startet på.