Forside - Nyheter

Lokalisering av ny jernbanestasjon på Rånåsfoss/Auli

Kommunestyret i Sørum har behandlet sak om lokaliseringsvalg av ny jernbanestasjon på Rånåsfoss/Auli. Sørum kommune anbefaler at alternativ Sandnes øst velges.

Video fra kommunestyremøte 25.11.15

Her kan du se sakene som ble behandlet i kommunestyret 25.november 2015.

Flyktningtjenesten arbeider for bedre introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Sørum kommune er med i et effektiviseringsnettverk for introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger i regi av KS (Kommunenes Sentralforbund) og IMDi (Integrerings- og Mangfolds Direktoratet).

Møtedatoer for de politiske utvalgene i 2016

De politiske utvalgene har fastsatt møtedatoene sine for 2016.

Nå har legevakten fått nasjonalt nummer

Fra 1. september 2015 kan Sørum legevakt nås på det sekssifrede telefonnummeret 116117 (hundre og seksten hundre og sytten). Oppholder du deg i en annen kommune, vil du ved å ringe 116117 komme til lokal legevakt i den kommunen du fysisk oppholder deg, samme hvor i landet du er.

Søknadsfrist på tilskudd til kulturminnevern

Akershus fylkeskommune utlyser hvert år midler til istandsetting og vedlikehold av verneverdige bygninger, anlegg og miljøer i Akershus. Målgruppen er eiere av bygninger, anlegg og kulturmiljøer som er regulert til bevaring, eller innenfor en hensynssone. Private eiere prioriteres.

Søknadsfristen er 15. desember.

 

Offentlig ettersyn for reguleringsplan for Åskammen

Frist for merknader er 08.01.2016.

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2016 - 2019 og årsbudsjett 2016 samt gebyrregulativ 2016 til alminnelig ettersyn

Høringsfrist 07.12.2015. Forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2016 - 2019 og årsbudsjett 2016, samt gebyrregulativ 2016 for Sørum kommune er lagt ut til alminnelig ettersyn og høring.

NAV øker innsatsen for sykmeldte i en tidlig fase

NAV Sørum vil at sykmeldte skal få muligheten til å delta i arbeid så tidlig som mulig og senest innen åtte uker.

Brukerundersøkelse ved Sørum legevakt

Sørum legevakt ønsker å gi deg et godt tilbud! Kvalitet og kompetanse i arbeidet er viktig for oss. Det er også viktig at våre brukere opplever trygghet og omsorg ved møte med legevakten. En brukerundersøkelse vil kunne gi noen antydninger om hvordan legevakten fungerer og hva som kan gjøres bedre. Vi på legevakten er derfor veldig takknemlig hvis du tar deg tid til å svare på brukerundersøkelsen vår.

Sørum søker tilskuddsmidler mot barnefattigdom

Sørum kommune, Sørum frivilligssentral og NAV Sørum inngår et samarbeid for bekjempelse av barnefattigdom.

Høring - Forslag til forskrift for kultursti langs Glomma

Frist for innspill er 11. desember 2015. Det foreslås å vedta en lokal forskrift om atferdsregler som gjør det forbudt å sykle på kulturstien langs Glomma fra Bingsfossen til Hammeren.

Ny barnehage er åpnet på Frogner

2. november åpnet Sørum kommune Fjellbovegen barnehage.

Video fra kommunestyremøte 28.10.15

Her kan du se video fra periodens første kommunestyremøte.

Innfører tiltak for bedre og mer effektiv byggesaksbehandling

Nyvalgt ordfører Marianne Grimstad Hansen vil forbedre kommunes byggesaksbehandling ytterligere. Nå innfører hun tre tiltak i samarbeid med administrasjonen.

Ingen tegn til Legionella i dusjanlegg på barneskoler - Bingsfosshallen fortsatt stengt

Kontrollprøver viser at det ikke er tegn til bakterien Legionella i dusjanleggene på barneskolene i Sørum kommune. Det viser prøvesvar som Sørum kommune har mottatt i dag (29. oktober).

Sørum har fått ny ordfører

I kommunestyrets møte 28. oktober ble Marianne Grimstad Hansen valgt som ny ordfører i Sørum kommune.