Forside - Nyheter

Utsatt for naturskade

Publisert 29. mai 2013  | Oppdatert 30. mai 2013

Alt regnet har skapt skader, og noen steder kan det være aktuelt å søke om erstatning etter naturskade.

Samhandlingsreformen

Publisert 27. mai 2013  | Oppdatert 14. juni 2013

Kommunene på Nedre Romerike og Rømskog har inngått partnerskap for å utrede ulike interkommunale løsninger for å møte samhandlingsreformen.

Mona Granbakken Mangen er valgt som ny ordfører i Sørum

Publisert 22. mai 2013  | Oppdatert 09. mars 2016

Etter at Are Tomasgard søkte og fikk fritak fra ordførervervet, valgte kommunestyret 22. mai Mona Granbakken Mangen som ny ordfører i Sørum for resten av kommunestyreperioden.

Dunker for hundeavfall og hundeposedispensere

Publisert 22. mai 2013  | Oppdatert 22. mai 2013

Sørum kommunale eiendomsselskap KF har satt opp dunker for hundeavfall og hundeposedispensere.

Bassengene på skolene åpne september - mai

Publisert 08. mai 2013  | Oppdatert 18. mai 2015

Svømmebassengene på skolene holder åpent fra 1. september til 31. mai enten for svømmeundervisning, utleie og folkebad eller for svømmeundervisning og utleie.

Sørum kommune utvider sitt digitale tilbud

Publisert 10. mai 2013  | Oppdatert 10. august 2016

Sørum kommune har nå startet med elektronisk utsending av dokumenter.

Finn bilde av din eiendom med skråfoto

Publisert 09. april 2013  | Oppdatert 14. juni 2013
Nye skråfoto er tilgjengelig for de tettest bebygde områdene i Sørum.

Vi forbedrer våre innbyggertjenester

Publisert 14. mars 2013  | Oppdatert 18. mai 2015

Vi har fokus på innsyn og selvbetjening, og våre innbyggere kan se frem til enda bedre elektroniske tjenester fra Sørum kommune.

Sørum på vei mot landets beste barnehage og skole!

Publisert 08. mars 2013  | Oppdatert 08. mars 2013
En milepæl i arbeidet med å lage en handlingsplan for å utvikle de beste barnehagene og skolene i landet er godt i gang - i et bredt samarbeid mellom ansatte og foreldre.

Tilskuddsportalen

Publisert 07. mars 2013  | Oppdatert 07. mars 2013
Oversikt over hundrevis av tilgjengelige tilskuddsordninger for lag og foreninger.

Ny by lenger frem i tid

Publisert 26. februar 2013  | Oppdatert 18. mai 2015

De siste dager har vi kunnet lese i lokalavisene at Statsråd Liv Signe Navarsete uttalte seg om en eventuell ny by i fremtiden lokalisert på Rånåsfoss og Auli. Bakgrunnen for uttalelsene er en større utredning i regi av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Sørumskolen - landets beste

Publisert 02. januar 2013  | Oppdatert 02. januar 2013
Verdiutsagnene for sørumskolene er vedtatt i kommunestyret den 14.11.2012. Følgende ti verdiutsagn skal gjelde for sørumskolene:

Sørum kommune deltar i samarbeid om samhandlingsreformen

Publisert 02. januar 2013  | Oppdatert 11. juni 2014

Sørum kommune deltar i et samarbeid mellom kommunene på Nedre Romerike og Rømskog kommune. Prosjektet utreder og foreslår ulike alternativer som følge av samhandlingsreformen.

Sørum kommune får godkjent omdømme

Publisert 18. oktober 2012  | Oppdatert 19. oktober 2012
Sørum kommune har nå avsluttet sin omdømmeundersøkelse. Hovedkonklusjonen er at kommunen scorer godt over gjennomsnittet på alle omdømmekriteriene.

Kollektivforbindelsen mellom Frogner og Gardermoen etter 1. desember 2012

Publisert 25. september 2012  | Oppdatert 25. september 2012
Ordfører Are Tomasgard har 25.09.2012 sendt brev til NSB og Ruter om kollektivtilbudet mellom Frogner og Gardermoen. Dette vil bli forringet etter NSBs nye ruteplan, som trer i kraft fra 01.12.2012.

Sørum er nå en AV-OG-TIL-kommune

Publisert 14. september 2012  | Oppdatert 14. september 2012
Onsdag 12.09.2012 ble Sørum en AV-OG-TIL-kommune. Ordfører Are Tomasgard og rådgiver Marte Sletten fra AV-OG-TIL skrev under avtalen som skal gjelde de neste fire årene.

Sørum ønsker at det planlegges ny rv. 22 over Glomma

Publisert 03. september 2012  | Oppdatert 18. mai 2015

Vegvesenet har latt utarbeide en mulighetsstudie for kryssing av Glomma ved Fetsund, som nå er oversendt kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum. Sørum kommunestyre skal behandle denne i oktober. Kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum ønsker at ny rv. 22 med kryssing av Glomma skal prioriteres.

Trådløst nettverk i skoler og barnehager

Publisert 17. august 2012  | Oppdatert 20. september 2012
De fleste kommunale byggene er nå forsynt med trådløst nettverk. Utgjør det trådløse nettet en helserisiko for ansatte i byggene, elever i skolene og barna i barnehagene?

Sørum kommune: Investerer stort, satser på skole og forebygging

Publisert 28. juni 2012  | Oppdatert 21. september 2012
Politikerne i Sørum kommune er enige om økt satsing på skole. Fra 2013 skal det bevilges fem millioner kroner mer til skolene og det skal bli flere lærere. I tillegg satses det på forebyggende arbeid og gjennomføres en rekke store investeringer.

Møter befolkningsveksten: Investerer 600 millioner til Frogner

Publisert 21. juni 2012  | Oppdatert 21. september 2012
Kommunestyret møter befolkningsveksten som kommer ved Frogner i Sørum, og har bevilget 600 millioner kroner i investeringer de neste syv årene.