Du er her: ForsidenNyheter

Nyheter

barnas ordfører og vara
2013-02-27

Sørum har fått sin første barne- og ungdomsordfører!

På barns og unges kommunestyremøte (BUKS) 15. februar 2013 ble den første barne- og ungdomsordføreren valgt i Sørums historie.

Skole
2013-03-08

Sørum på vei mot landets beste barnehage og skole!

En milepæl i arbeidet med å lage en handlingsplan for å utvikle de beste barnehagene og skolene i landet er godt i gang - i et bredt samarbeid mellom ansatte og foreldre.
Tilskuddsportalen logo
2013-03-07

Tilskuddsportalen

Oversikt over hundrevis av tilgjengelige tilskuddsordninger for lag og foreninger.
Akershus og Oslo
2013-02-26

Ny by lenger frem i tid

De siste dager har vi kunnet lese i lokalavisene at Statsråd Liv Signe Navarsete uttalte seg om en eventuell ny by i fremtiden lokalisert på Rånåsfoss og Auli. Bakgrunnen for uttalelsene er en større utredning i regi av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
telefon
2013-01-24

Vi moderniserer telefonløsningen og får helt nye telefonnumre

Vi har over tid jobbet med å modernisere samhandlingsløsningene våre, herunder telefoni. I uke 3 nådde vi en milepæl da vi erstattet den "gamle" telefoniløsningen med en helt ny løsning, som kalles samordnet kommunikasjon.
Skole
2013-01-02

Sørumskolen - landets beste

Verdiutsagnene for sørumskolene er vedtatt i kommunestyret den 14.11.2012. Følgende ti verdiutsagn skal gjelde for sørumskolene:
kommunevåpen
2013-01-02

Sørum kommune deltar i samarbeid om samhandlingsreformen

Sørum kommune deltar i et samarbeid mellom kommunene på Nedre Romerike og Rømskog kommune. Prosjektet utreder og foreslår ulike alternativer som følge av samhandlingsreformen.

Glomma JPEG
2012-12-13

Vannområde Øyeren lansert på nett!

Med masse informasjon om arbeidet som gjøres for å sikre Glomma med sideelver som et levende vassdrag også i framtiden.

Picasa 3.0
2012-11-26

Oppgradering av tursti langs Glomma fra Vestby Nord avgjøres i 2013

På grunn av stor vannføring denne sommeren er belysningen blitt skadet og vil ikke bli satt i stand før det blir tatt en avgjørelse om heving og utbedring av turstien.
Rådmann Marius Trana
2012-10-18

Sørum kommune får godkjent omdømme

Sørum kommune har nå avsluttet sin omdømmeundersøkelse. Hovedkonklusjonen er at kommunen scorer godt over gjennomsnittet på alle omdømmekriteriene.