Forside - Nyheter

Rullering av kommuneplanen 2015-2027

Kommuneplan 2015-2027 kommer opp til behandling i miljø- og utviklingsutvalget 4.3.15 samt i kommunestyret 18.3.15.

Bakgrunnsdokumenter for saken finner du under Sørum kommunes sider - Planer, prosjekter og rapporter.

Når saken er vedtatt lagt ut på høring, vil det bli en høringsperiode på minimum 6 uker.

Det vil bli holdt åpne høringsmøter, og mer informasjon om høringen vil komme etter kommunestyrets møte 18.3.15. Innspill, workshop og annet informasjonsmateriell vil bli lagt ut på kommunens nettsider.

For ytterligere spørsmål om rullering av kommuneplan 2015- 2027, kontakt Anne G. Søbye.

Førstepremie til Bingsfosselever

Elevene i valgfaget Design og redesign vant førstepremie og 10.000 kroner i den landsdekkende konkurransen “Tidsspeil”, som ble arrangert i forbindelse med grunnlovsjubileet. Oppgaven var å beskrive “hvordan tror vi livet vil være i 2214.

Fjellbovegen barnehage - Utsatt oppstart

Fjellbovegen barnehage blir dessverre noe forsinket i forhold til planlagt oppstart som var satt til 1. september 2015.

Vernet skolealle

Informasjon om utsatt tre i den vernede skoleallen ved byggeprosjekt i Egebergkvartalet.

Garasje, uthus og tilbygg

Hvis vilkår i lov, forskrift og bestemmelser oppfylles, kan det være at du etter 1.7.15 ikke behøver å søke hvis du tenker å sette opp garasje, uthus eller et tilbygg som ikke skal brukes til beboelse.

Mord og mørke gjerninger på Frogner

Møt kriminalforfatter Jørn Lier Horst tirsdag 10.mars kl.19.00 på Cafe Mat og Glede på Frogner.

2. gangs behandling - reguleringsplan Sandnes gård II

Sak 12/00941.
Kommunestyret i Sørum kommune har vedtatt reguleringsplan for Sandnes gård II.

En bedre skoleeier

Sørum kommune deltar i KS sitt skoleeierprogram for å bli en enda bedre skoleeier.

Video fra kommunestyremøte 04.02.2015

Her kan du se video over sakene som ble behandlet i årets første kommunestyremøte, 4. februar 2015.

Felles innsats mot familievold

Allerede før planen mot vold i nære relasjoner var vedtatt, ble det interkommunale samarbeidet hedret med pris fra Justis- og beredskapsdepartementet. 5. februar var de tre kommunene Sørum, Fet og Aurskog-Høland samlet for å markere felles oppstart og innsats.

"Mangfold på Skansen"

«Mangfold på Skansen», som ble arrangert søndag 25. januar, var ett av innslagene i Sørumfestivalen.

Kjent og ukjent - del 8

Guttorm Guttormsgaard fyller Stenersenmuseet - del 8

Spørreundersøkelse om forbedring av dagens varsling av luftkvalitet

Er du opptatt av luftkvaliteten i nærmiljøet ditt, eller ønsker å bli varslet om når den er helseskadelig?

Kjent/ukjent - del 7

Guttorm Guttormsgaard fyller Stenersenmuseet - del 7

Sørum og Fet har åpnet felles frisklivssentral

Sørum og Fet kommune har åpnet felles frisklivssentral. Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom, eller leve bedre med sykdom de allerede har fått.

Kjent/ukjent - del 6

Guttorm Guttormsgaard fyller Stenersenmuseet - del 6

Ut på tur!

20 elever fra Natur, miljø og friluftsliv på Bingsfoss ungdomsskole, faglærer i kroppsøving Mari Anne Berg og rektor Helge Lillekvelland ville gjerne være med på å overnatte ute. Vi reiste til den nye flotte gapahuken som trimgruppa i Blaker IL satte opp i sommer og fikk koselig kveldsbesøk av Gerd Røstbakken og Erik Fjuk, som var med på denne jobben.

Pårørendeskolen 2015

Vi ønsker pårørende til personer med demens velkommen til årets pårørendeskole. Oppstart  mandag 23.februar kl. 18.00.

Info og program pårørendeskolen 2015.doc PDF document ODT document

 

Kjent/ukjent - del 5

Guttorm Guttormsgaard fyller Stenersenmuseet - del 5