Forside - Nyheter

Endring av reguleringsplan for dagligvareforretning i Lørenfallet

Sak 12/08925.
I kommunestyret 29.04.15 ble det gjort vedtak om reguleringsplan for dagligvareforretning sentralt i Lørenfallet.

Mindre endring reguleringsplan for Fjellbo forretningsområde

Sak 15/00232.
I miljø- og utviklingsutvalget 15.04.15 ble det gjort vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Fjellbo forretningsområde.

Åpent informasjonsmøte om nytt stoppested for tog Rånåsfoss/Auli

Møtet finner sted den 7. mai kl. 18:00 i formannskapssalen i Nes rådhus på Årnes.

Jernbaneverket inviterer med dette til åpent informasjonsmøte om arbeidet med nytt stoppested Rånåsfoss/Auli.

Sørum kommune ønsker tips om fysiske spor etter krigen i Sørum

Riksantikvaren har i år, 70 år etter frigjøringen, en satsning på kulturminner fra 2. verdenskrig. Mange av de fysiske sporene etter krigen er nå borte og det er få som er igjen. Sørum kommune skal derfor registrere kulturminner fra krigen i kommunen.

Video fra kommunestyremøte 29.04.2015

Her kan du se video fra kommunestyremøte 29. april 2014.

Høring av forslag til planprogram for nytt stoppested Rånåsfoss/Auli, Kongsvingerbanen

Frist for merknader er 20.5.15.
Jernbaneverket legger ut planprogram for nytt stoppested Rånåsfoss/Auli, Kongsvingerbanen på høring. Asplan Viak AS er konsulent for arbeidet.

Informasjonskvelder "Å ta seg frem i livet - Når en forholder seg til psykiske helseutfordringer"

Ahus, kommunene på Nedre Romerike m.fl. inviterer til informasjonskvelder "Å ta seg frem i livet - Når en forholder seg til psykiske helseutfordringer".

Vi søker etter kommunalsjef for Familie og nærmiljø

Kommunalsjef for Familie og nærmiljø har ansvar for NAV Sørum, Sørum barneverntjeneste, Levekår, Nærmiljø, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Familiesenter. Som kommunalsjef vil du ha et overordnet ansvar for tjenesteområdet, representere rådmannen i politiske organer og ha rådmannens delegerte fullmakter. Som kommunalsjef bør du ha fokus på strategisk lederskap, helhetlig og samordnet styring, endringsledelse, innovasjon og kompetansedeling.

Sørumungdom har det stort sett bra

Sørum kommune gjennomførte i år for tredje gang Ungdata-undersøkelse blant ungdommen i kommunen. Resultatene er oppløftende, men gir også en pekepinn på noen områder kommunen skal se nærmere på.

Åpent informasjonsmøte for nytt stoppested Rånåsfoss/Auli

Jernbaneverket inviterer med dette til åpent informasjonsmøte om arbeidet med nytt stoppested Rånåsfoss/Auli.

Ny makspris for foreldrebetaling i barnehage fra 1. mai 2015

Fra 1.05.2015 økes makspris for en barnehage med 100 kroner måneden.

I samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak vil ny makspris for foreldrebetaling i barnehage fra 1. mai 2015 være kr 2 580 pr. måned.

Foreldrebetaling i Sørum vil være i samsvar med makspris og for fulltidsplass året 2015 utgjøre kr 27 980.

Viser til kommunestyrets vedtak gjort 17.12.2014, sak 147/14.

Mer informasjon kan leses på http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

Respektér bålforbudet

Norsk brannvernforening informerer om det generelle bålforbudet, som gjelder fra 15. april til 15. september.

Arbeider langs Haldenvegen og Brattlivegen i Lørenfallet - oppstart mandag 13.4.2015

Det skal skiftes og etableres ny spillvannsledning (kloakk).

Høyt kvikksølvinnhold i fisk fra lokale innsjøer

Resultater fra et flerårig interkommunalt prosjekt som har målt kvikksølvinnhold i fisk fra blant annet Varsjøen, viser at kvikksølvinnholdet er opptil sju ganger høyere enn grenseverdi.

Boligspesifikasjon - beskrivelse av et bygg

I forbindelse med byggesøknader på boliger skal ansvarlig søker sende inn skjema for boligspesifikasjon.

Ordførers frokostmøte

Tirsdag 14. april 2015 kl. 07:00 - 09:30 i kommunestyresalen, Sørum rådhus.

Forberedelser til påske i Fjellbovegen barnehage

Nytt liv

De yngste i barnehagen har sådd karse i melkekartonger som barna har malt gule og pyntet med fjær.

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. I Akershus trenger vi om lag 160 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til?

Tenk brannsikkerhet i påsken (og ellers)!

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS oppfordrer alle som skal på hytta i påsken til å tenke brannsikkerhet.

Hvordan skal Sørum utvikles? Kommuneplan 2015 – 2027 på høring

I årene fremover skal vi satse på barn og unge, kultur og utvikling av Sørumsand som kommunesenter. Nå vil jeg høre dine synspunkter for kommuneplanen 2015 - 2027, sier ordfører Mona Granbakken Mangen.