Forside - Nyheter

Kjent/ukjent - del 7

Guttorm Guttormsgaard fyller Stenersenmuseet - del 7

Sørum og Fet har åpnet felles frisklivssentral

Sørum og Fet kommune har åpnet felles frisklivssentral. Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom, eller leve bedre med sykdom de allerede har fått.

Sørumfestivalen 2015

SørumFestivalen 2015 - 23. januar til 1. februar.

Frist for å søke barnehageplass er 28. februar

Alle som ikke har fått tilbud om plass i 2014 eller har takket nei, må innen 28. februar søke på nytt.

Kjent/ukjent - del 6

Guttorm Guttormsgaard fyller Stenersenmuseet - del 6

Ut på tur!

20 elever fra Natur, miljø og friluftsliv på Bingsfoss ungdomsskole, faglærer i kroppsøving Mari Anne Berg og rektor Helge Lillekvelland ville gjerne være med på å overnatte ute. Vi reiste til den nye flotte gapahuken som trimgruppa i Blaker IL satte opp i sommer og fikk koselig kveldsbesøk av Gerd Røstbakken og Erik Fjuk, som var med på denne jobben.

Pårørendeskolen 2015

Vi ønsker pårørende til personer med demens velkommen til årets pårørendeskole. Oppstart  mandag 23.februar kl. 18.00.

Info og program pårørendeskolen 2015.doc PDF document ODT document

 

Kjent/ukjent - del 5

Guttorm Guttormsgaard fyller Stenersenmuseet - del 5

Gebyrforskrift med betalingsregulativ for plan, næring og kultur

Kommunestyret i Sørum vedtok 17.12.14 nytt betalingsregulativ for plan, næring og kultur

Betalingssatser i SFO

Kommunestyret vedtok 17. desember 2014 nye satser for opphold i SFO, gjeldende fra 1. januar 2015.

Pårørendeskolen 2015

Tilbud til pårørende av personer med demens.

Kjent/ukjent - del 4

Guttorm Guttormsgaard fyller Stenersenmuseet - del 4

Ordføreren oppsummerer 2014

Et spennende år i Sørum kommune går mot slutten og det er tid for en liten oppsummering av 2014 og et blikk inn i 2015.

 

Kommunestyremøte 17.12.2014

Her kan du se video over sakene som ble behandlet i årets siste kommunestyremøte, 17. desember 2014.

Kommuneplanen 2015-2027

Videre prosess - utbyggingsområder i kommuneplanen.

Kjent/ukjent - del 3

Guttorm Guttormsgaard fyller Stenersenmuseet - del 3

Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap

Pierre fra Libanon er første elev ved voksenopplæringen som har tatt obligatorisk prøve i samfunnskunnskap. Den klarte han med glans.

Feilaktig innkrevd merverdiavgift på kontroll- og tilsynsgebyr for årene 2008 - 2014

Sørum kommune viser til oppslag i Romerikes Blad 30. september 2014 vedrørende feilaktig innkrevd merverdiavgift knyttet til kontroll- og behandlingsgebyr på septikområdet.

Information about the Grundtvig project Let's go

Here you can find information about the European Grundtvig project Let's go. VIS (Adult education center in Sørum) is participating together with seven European institutions working with adult education.