Forside - Nyheter

Sammen om landets beste barnehager og skoler

Publisert 17. januar 2014  | Oppdatert 12. februar 2014

Sørum kommune lanserer et nytt styringsdokument for et godt samarbeid mellom hjem, skole og barnehage. Målet er styrket trivsel, trygghet og læring for barna.

Sammenslåing: Nytt storbrannvesen på Nedre Romerike

Publisert 20. desember 2013  | Oppdatert 20. desember 2013

Brannvesenene Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Nittedal brannvesen og Aurskog-Høland brannvesen slår seg sammen fra og med 1. januar 2014. Kommunene Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Aurskog-Høland får dermed felles brannvesen. Navnet på det nye brannvesenet er Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR).

Sentral godkjenning i byggesaker

Publisert 16. desember 2013  | Oppdatert 18. mai 2015

Direktoratet for byggkvalitet informerer om nytt søknadssystem for søknader om sentral godkjenning på nett.

Vedtekter med betalingsreglement for kommunale barnehager

Publisert 12. desember 2013  | Oppdatert 30. september 2015

Kommunestyret vedtok endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene i kommunestyremøte ondag 05.02.2014.

Bruker nettbrett i opplæringen

Publisert 06. desember 2013  | Oppdatert 10. desember 2013

Barnehagene og skolene i Sørum skal bli landets beste. Nå utforsker vi fremtidens læringsarenaer.

Sørum kommunes høyde over havet vil endre seg fra 1. desember 2013

Publisert 13. november 2013  | Oppdatert 13. november 2013

Jobber du med kart eller andre høydebærende data? Da bør du vite at vi i Sørum kommune går over til nytt høydegrunnlag (NN2000) fra 1. desember 2013. Forskjellen mellom gammel og ny høydeverdi på samme punkt vil være ca. 20 cm høyere i Sørum.

Befolkningsprognose for Sørum kommune fram mot 2013 - 2040

Publisert 06. august 2012  | Oppdatert 25. oktober 2013

Plan- og utbyggingsseksjonen har fått utarbeidet ny befolkningsprognose frem mot 2040. Prognosen er utarbeidet i ett alternativ. Prognosen viser at innbyggertallet i kommunen kan øke til drøyt 28 000 i år 2040 dersom veksten blir som forutsatt frem mot 2018 og det deretter bygges 200 boliger i året.

Sammenslåing av Rånåsfoss stasjon og Auli holdeplass

Publisert 24. oktober 2013  | Oppdatert 24. august 2015

Jernbaneverket har hatt en ny og grundig prosess rundt en felles stasjon og presenterte 18. oktober utredning, analyse og konklusjon for ny stasjon ved sammenslåing av Rånåsfoss stasjon og Auli holdeplass på Kongsvingerbanen.

Fra 2014 skal alt matavfall sorteres i grønn pose!

Publisert 17. oktober 2013  | Oppdatert 18. oktober 2013

ROAF deler ut matavfallskurv, grønne poser og info i løpet av januar 2014.

Digitale tjenester får positiv oppmerksomhet

Publisert 27. september 2013  | Oppdatert 08. oktober 2013

Sørums kommunes innovasjonsarbeid blir lagt merke til og premieres.

Bruk av teknologi på smarte måter

Publisert 22. august 2013  | Oppdatert 22. august 2013

Se vår siste video hvordan vi bruker mobil teknologi i arbeidshverdagen vår.

Godt utgangspunkt for å bli best på skole og barnehage

Publisert 15. august 2013  | Oppdatert 18. mai 2015

Ny kommunalsjef for utdanning, Anne Myhrvold, er sikker på at Sørums skoler og barnehager vil bli landets beste.

Flest nyetableringer i Sørum

Publisert 12. august 2013  | Oppdatert 18. mai 2015

Sørum kommer på førsteplass i fylket og nummer to i landet når det gjelder etablering av nye bedrifter.

 

Utvidede åpningstider på Skedsmo gjenvinningsstasjon fra 19. august 2013

Publisert 16. juli 2013  | Oppdatert 29. juli 2013
  • Mandag - torsdag: 07:00-19:00
  • Fredag: 07:00-15:00
  • Lørdag: 09:00-15:30

Solid tjenestetilbud i årene fremover

Publisert 03. juli 2013
 
Sørum kommune viderefører et solid tjenestetilbud til innbyggerne mot år 2017.

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

Publisert 04. juni 2013  | Oppdatert 04. juni 2013

Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget

Utsatt for naturskade

Publisert 29. mai 2013  | Oppdatert 30. mai 2013

Alt regnet har skapt skader, og noen steder kan det være aktuelt å søke om erstatning etter naturskade.

Samhandlingsreformen

Publisert 27. mai 2013  | Oppdatert 14. juni 2013

Kommunene på Nedre Romerike og Rømskog har inngått partnerskap for å utrede ulike interkommunale løsninger for å møte samhandlingsreformen.

Mona Granbakken Mangen er valgt som ny ordfører i Sørum

Publisert 22. mai 2013  | Oppdatert 09. mars 2016

Etter at Are Tomasgard søkte og fikk fritak fra ordførervervet, valgte kommunestyret 22. mai Mona Granbakken Mangen som ny ordfører i Sørum for resten av kommunestyreperioden.

Dunker for hundeavfall og hundeposedispensere

Publisert 22. mai 2013  | Oppdatert 22. mai 2013

Sørum kommunale eiendomsselskap KF har satt opp dunker for hundeavfall og hundeposedispensere.