Forside - Nyheter

Har du rom for en til?

Publisert 25. mars 2015

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. I Akershus trenger vi om lag 160 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til?

Tenk brannsikkerhet i påsken (og ellers)!

Publisert 25. mars 2015  | Oppdatert 30. april 2015

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS oppfordrer alle som skal på hytta i påsken til å tenke brannsikkerhet.

Resultatene fra årets brukerundersøkelse i barnehagene er klare

Publisert 13. mars 2015  | Oppdatert 16. mars 2015

Oppsummering årets brukerundersøkelse.

Vernet skolealle

Publisert 13. februar 2015  | Oppdatert 23. februar 2015

Informasjon om utsatt tre i den vernede skoleallen ved byggeprosjekt i Egebergkvartalet.

Garasje, uthus og tilbygg

Publisert 13. februar 2015  | Oppdatert 04. mars 2015

Hvis vilkår i lov, forskrift og bestemmelser oppfylles, kan det være at du etter 1.7.15 ikke behøver å søke hvis du tenker å sette opp garasje, uthus eller et tilbygg som ikke skal brukes til beboelse.

En bedre skoleeier

Publisert 10. februar 2015

Sørum kommune deltar i KS sitt skoleeierprogram for å bli en enda bedre skoleeier.

Ordføreren oppsummerer 2014

Publisert 22. desember 2014  | Oppdatert 08. januar 2015

Et spennende år i Sørum kommune går mot slutten og det er tid for en liten oppsummering av 2014 og et blikk inn i 2015.

 

Kommuneplanen 2015-2027

Publisert 08. desember 2014  | Oppdatert 24. august 2015

Videre prosess - utbyggingsområder i kommuneplanen.

Kulturminner

Publisert 02. desember 2014  | Oppdatert 24. august 2016

Hverdagsrehabilitering - økt livskvalitet

Publisert 28. november 2014  | Oppdatert 08. mars 2017

Sørum kommune tilbyr hverdagsrehabilitering, som er et tilbud for de som bor hjemme og har et behov for rehabilitering. Les mer om tilbudet vårt her.

Feilaktig innkrevd merverdiavgift på kontroll- og tilsynsgebyr for årene 2008 - 2014

Publisert 04. desember 2014  | Oppdatert 04. desember 2014

Sørum kommune viser til oppslag i Romerikes Blad 30. september 2014 vedrørende feilaktig innkrevd merverdiavgift knyttet til kontroll- og behandlingsgebyr på septikområdet.

Sørum tildelt pris for samarbeid mot vold i nære relasjoner

Publisert 17. november 2014  | Oppdatert 24. august 2015

Sørum, Fet og Aurskog-Høland ble fredag tildelt pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Ingen avvik etter tilsyn

Publisert 07. november 2014  | Oppdatert 10. november 2014

Fylkesmannen hadde ingen avvik etter tilsyn med tildelingsenheten, avlastningsenheten og støttekontakttjenesten. - Dette er en flott anerkjennelse å få etter mange års fokusert arbeid med internkontroll, avviksbehandling og forbedringsarbeid. Det viser bare at det nytter, sier en fornøyd kommunalsjef Bård Gjestvang.

Budsjettforslag 2015: Godt og solid tjenestetilbud videreføres

Publisert 06. november 2014  | Oppdatert 10. august 2016

Sørum kommune opprettholder et godt og solid tjenestetilbud for innbyggerne i neste års budsjettforslag.

Kronprins Haakon besøkte NAV Sørum

Publisert 05. november 2014  | Oppdatert 05. november 2014

Kronprins Haakon besøkte NAV-kontoret i Sørum kommune for å lære mer om hvordan NAV jobber.

Ta et tak - tilskudd til verneverdige bygninger

Publisert 05. november 2014  | Oppdatert 15. oktober 2015

Norsk kulturarv og Stiftelsen UNI tilbyr "nødhjelp" til forfallstrua bygninger gjennom aksjonen "Ta et tak". Søknadsfrist 1. februar 2015.

Demensomsorgens ABC - studiegruppene er nå etablert

Publisert 27. oktober 2014  | Oppdatert 15. mai 2015

Oppstartseminaret ble gjennomført 22. oktober med tilsammen 31 påmeldte deltakere. Det er flott!

Sørum kommunes næringsfond

Publisert 23. oktober 2014  | Oppdatert 27. oktober 2014

Økonomi- og administrasjonsutvalget har bevilget alle midlene i næringsfondet.

Forenklinger i byggeregler!

Publisert 23. oktober 2014  | Oppdatert 23. oktober 2014

Stortinget har vedtatt at det skal bli enklere å sette opp mindre byggverk på egen tomt. Kommunaldepartementet har sendt ut et høringsforslag der de detaljerte bestemmelsene nå skal fastsettes. Høringsfristen er 27. oktober. Det er ikke avgjort når de mye reglene begynner å gjelde, men det blir sannsynligvis i løpet av 2015.

Tertitten venneforening skal pusse opp gammelt lokomotiv

Publisert 17. oktober 2014

Det lille Deutz-lokomotivet fra 1932 som trakk vogner med tremasseballer langs det som kalles «Linna» på Notodden skal restaureres, og Tertitten venneforening har påtatt seg oppdraget.