Forside - Nyheter

Skal lære om grønnere hverdag

Publisert 26. juni 2014  | Oppdatert 20. august 2014

Sørum kommune har på oppdrag fra Sørum Næringsutvikling (SNU) og Rotary utarbeidet «Grønn plan» for barnehager og skoler i Sørum kommune.

Best på vann og avløp igjen!

Publisert 26. juni 2014  | Oppdatert 12. august 2014

Sørum Kommune kåret til beste VA-kommune på Romerike 2013.

Satser på IKT i skoler og barnehager

Publisert 19. juni 2014  | Oppdatert 15. mai 2015

Kommunestyret vedtok 18. juni IKT-planen Læring med IKT i Sørum kommune – status, strategier og utviklingstiltak 2014-18. Parallelt ble det vedtatt avsatt kr 2,5 mill i investeringsmidler til IKT-utstyr i barnehage og skole hvert år i økonomiplanperioden 2015-18.

Kristelig Folkeparti trekker seg fra flertallssamarbeidet

Publisert 17. juni 2014  | Oppdatert 17. juni 2014

I en pressemelding datert 16.06.2014 informerer Sørum KrF om at de trekker seg fra det formelle samarbeidet med Ap, Sp og SV.

Landbruket dominerer i Sørum

Publisert 13. juni 2014  | Oppdatert 02. februar 2016

Det nye Arealbarometeret fra Skog og landskap viser at jordbruksarealet utgjør så mye som 36 prosent av landarealet i Sørum kommune. Landbruket står for en betydelig del av verdiskapingen i kommunen. Sørum står for 10 % av kornproduksjonen i Akershus.

Ny «Sørumstandard for SFO-ordningene i Sørum kommune» vedtatt i kommunestyret den 28.05.2014

Publisert 13. juni 2014  | Oppdatert 13. juni 2014

Opplæringslovens § 13-7 sier følgende om skolefritidsordningen:

ROAF - Takk for maten!

Publisert 10. juni 2014  | Oppdatert 10. juni 2014

Hvor får jeg som nyinnflyttet tak i matavfallskurv og grønne poser?

Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Publisert 10. juni 2014  | Oppdatert 10. juni 2014

Nå nærmer det seg sommer, og mange gleder seg over at varmen er på vei. Vi går også inn i de månedene hvor nordmenn drikker aller mest alkohol, og for mange kan sommerferien bli fuktig. I noen situasjoner kan noen voksnes alkoholbruk føre til at barnas behov blir glemt.

- Det som i utgangspunktet skal være den beste tiden og de morsomste månedene i året, kan i stedet bli en utfordrende tid for de minste grunnet de voksnes drikking, sier leder av alkoholvettorganisasjonen AV-OG-TIL, Kari Randen.

banner avogtil.jpg

Vil du bety en forskjell i et barns liv?

Publisert 05. juni 2014  | Oppdatert 05. juni 2014

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 000 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. Ni av ti barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem. På Romerike trenger vi 55 nye fosterhjem i år. Vil du bety en forskjell i et barns liv? Les oppfordringen fra fosterhjemstjenesten på Romerike:

Tilskudd til strakstiltak for kulturminner

Publisert 23. mai 2014  | Oppdatert 20. oktober 2015

Kulturminnefondet utlyser ny ordning med støtte til strakstiltak for å sikre kulturminner.

Beredskapsplan jordras, leirras, flom i Sørum kommune

Publisert 23. mai 2014  | Oppdatert 19. september 2014

Avdeling for plan, næring og kultur har beredskapsplan ved jordras, leirras og flom. Planen inneholder også kontaktinformasjon for kommunen.

Styrevervregisteret

Publisert 11. november 2010  | Oppdatert 14. juni 2016

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, har opprettet styrevervregisteret for at allmennheten lett kan få innsikt i hvilke roller, styreverv og økonomiske interesser de folkevalgte og den øverste administrative ledelsen i en kommune har.

Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal tar form

Publisert 16. mai 2014  | Oppdatert 16. mai 2014

Onsdag 14. mai presenterte plan- og byggekomiteen (PLABY) de ulike konseptene for nye Frogner-Melvold med kultursal. Omlag 75 personer møtte fram for å høre om og se de ulike forslagene.

Hageavfall leveres gratis

Publisert 14. mai 2014  | Oppdatert 23. mai 2014

Rent hageavfall fra private husholdninger kan leveres gratis på ROAFs gjenvinningsstasjoner.

Studenter stryker i brannsikkerhet

Publisert 09. mai 2014

En ny undersøkelse viser at studenter har en slapp holdning til brannsikkerhet. Mer enn hver tredje student lar være å teste om boligen de bor i har røykvarsler som fungerer, skriver Norsk brannvernforening i en pressemelding 09.05.2014.

Tilskudd fra Akershus fylkeskommune til istandsetting av kulturminner i Sørum

Publisert 09. mai 2014  | Oppdatert 13. juni 2014

Akershus fylkeskommune har gitt tilsagn om tilskudd på kr 500.000 til Øvre Vilberg og kr 100.000 til Fløgstad Østre.

Felles pressemelding fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Asker og Bærum brannvesen og Øvre Romerike brann- og redning IKS

Publisert 02. mai 2014  | Oppdatert 02. mai 2014

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Asker og Bærum brannvesen og Øvre Romerike brann- og redning IKS innfører nå forbud mot bruk av faste godkjente bålplasser i tillegg til forbudet med all bruk av åpen ild i skogmark. Dette gjelder også bruk av engangsgriller og stormkjøkken.

Elever engasjerer seg i ny skole

Publisert 28. april 2014  | Oppdatert 29. april 2014

Kommunalsjef for utdanning, Anne Myhrvold, synes det er flott at elever engasjerer seg i byggingen av ny 1 til 10-skole på Frogner. Simen Salomonsen (14), som er elev på Melvold i 9. klasse, har gjort grundig arbeid og laget en artikkel om byggeplanene som Sørum kommune gjerne vil videreformidle:

Bygger for fremtiden

Publisert 30. april 2014  | Oppdatert 30. april 2014

Sørum kommune prioriterer å gjennomføre en rekke utbyggingsprosjekter for å møte befolkningsveksten i årene fremover.

Ville oppleve skolehverdagen

Publisert 28. april 2014  | Oppdatert 28. april 2014

Elevene på vei til Haugtun skole fikk med to nye busspassasjerer i dag tidlig: I rekka på vei inn i skolebussen stod ordfører og kommunalsjef for utdanning. De ville med selvsyn oppleve skoleskysstilbudet i Sørum kommune.