Forside - Nyheter

Forberedelser til påske i Fjellbovegen barnehage

Nytt liv

De yngste i barnehagen har sådd karse i melkekartonger som barna har malt gule og pyntet med fjær.

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. I Akershus trenger vi om lag 160 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til?

Tenk brannsikkerhet i påsken!

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS oppfordrer alle som skal på hytta i påsken til å tenke brannsikkerhet.

Brannøvelse Fjuk i Blaker

NABOVARSEL - brannvesenet foretar nedbrenning av bygg lørdag 28. mars 2015.

Navnesak - Sideveg til Elgfaret

Frist for forslag 01.05.2015. Grunnet ny bebyggelse er det behov for å gi sidevegen til Elgfaret et nytt navn.

Hvordan skal Sørum utvikles? Kommuneplan 2015 – 2027 på høring

I årene fremover skal vi satse på barn og unge, kultur og utvikling av Sørumsand som kommunesenter. Nå vil jeg høre dine synspunkter for kommuneplanen 2015 - 2027, sier ordfører Mona Granbakken Mangen.

Offentlig ettersyn av kommuneplan 2015 - 2027

Frist for merknader er 08.05.2015. Kommunestyret i Sørum kommune vedtok 18.03.2015 i sak 16/15 å legge forslag til kommuneplan 2015 – 2027 ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.

Familiekveld i Fjellbovegen barnehage

I forbindelse med gjennomgang av årets brukerundersøkelse gjentok vi suksessen fra i høst og inviterte til familiekveld i barnehagen.

Kommunestyremøte 18.03.2015

Her kan du se video fra kommunestyremøte 18. mars 2015.

Fossumjordet - varsel om oppstart

Frist for merknader 15.4.15.
Øvre Romerike Prosjektering AS (ØRP) varsler på vegne av BoligPartner AS oppstart av arbeid med reguleringsplan – detaljregulering samt oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for Fossumjordet.

Utlysning av kulturtilskudd til lag og foreninger

Søknadsfrist 1. april 2015

Hvem kan få støtte?

Alle lag, foreninger og organisasjoner som arbeider med og for kultur og idrett som kommer barn, unge eller den allmenne kulturforståelsen til gode.

Sørum kommune benytter elektroniske søknadsskjemaer.

For søknadsskjema og mer informasjon. Se informasjon om tilskuddsordninger.

 

Offentlig ettersyn av områdeplan for Sørumsand sentrum

Frist for merknader er 30.4.2015. Miljø- og utviklingsutvalget (M/U) i Sørum kommune vedtok 4.3.2015 i sak 7/15 å legge forslag til detaljregulering for Sørumsand sentrum ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedtak av mindre endring - reguleringsplan for uteområde ved rådhuset og Kuskerudgården

I miljø- og utviklingsutvalget 04.03.2015 ble det gjort vedtak om mindre endring av reguleringsplan for uteområde ved rådhuset og Kuskerudgården. Planområdet ligger ved rådhuset på Sørumsand.

Vedtak av mindre endring - reguleringsplan for boligområdet Mohagen

I miljø- og utviklingsutvalget 03.12.2014 ble det gjort vedtak om mindre endring av reguleringsplan for boligområde Mohagen.

Høring av forslag til mindre reguleringsendring - miljøgate Lørenfallet

Frist for merknader er 9.4.2015. Multiconsult har for Statens vegvesen region øst lagt frem mindre planendringer for miljøgata i Lørenfallet .

Sommertur 2015 med utekontakten

Vi skal til Camp Bjøntegaard i Østerdalen 23. juni - 26. juni. Utekontakten i Sørum kommune jobber forebyggende for ungdom i alderen 13-19 år. Vi ønsker med denne turen å bidra til at ungdom får en positiv opplevelse.

Strikkekafe 7. mai

Vi får besøk av de kjente strikkerne og designerne Arne & Carlos den 7. mai kl. 18.00.

Forslag til valglister til ettersyn

Partienes forslag til valglister til kommunestyrevalget skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Navnesak ny 1-10 skole med kultursal på Frogner

Frist for å sende inn forslag er 10. april 2015. Kommunen har under oppføring en ny 1-10 skole på Frogner. Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole slås sammen til én skole og utvides. I tillegg til å være en skole for opp til 1200 elever fra 6 til 16 år skal bygningsmassen inneholde kultursal og bibliotek, areal for ungdom med mer.