Forside - Nyheter

Kjernejournal samler viktige helseopplysninger om deg

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før.

God kvalitet på badevannsprøver

Vannprøver fra et utvalg av kommunens badeplasser viser god kvalitet på badevannet i kommunen.

Slik bekjemper du brunskogsnegl

Brunskogsnegl har blitt et velkjent problem i store deler av landet, også i Sørum kommune. Les mer om hvordan alle kan bidra til bekjempelse av brunskogsnegl.

Kommunestyret har vedtatt kommuneplan 2015 - 2027

Kommunestyret vedtok kommuneplanen i møtet 24.6.15.

Video fra kommunestyremøte 24.06.2015

Her er videoklipp fra sakene som ble behandlet i sommerens siste kommunestyremøte, 24. juni 2015.

Reguleringsplan for Egnerkvartalet vedtatt

Sak 13/04977.
Kommunestyret behandlet saken i møte 17.6.15 sak 65/15.

Offentlig høring av Fossumjordet

Sak 12/05106.
Frist for merknader er 24.8.15. Miljø- og utviklingsutvalget i Sørum kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig høring.

Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsplan for Åskammen

Sak 15/01399.
Frist for merknader er 3.8.15. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for vegen Åskammen i Heksebergåsen i Sørum kommune. Forslagsstiller er Sørum kommune.

Kommuneplanen for 2015 - 2027 til sluttbehandling

Kommuneplanen 2015 – 2027 behandles i kommunestyret 24. juni 2015.

Vedtak av utbyggingsavtale for Frogner sentrum

Sak 14/02549.
Sørum kommunestyre vedtok 27.5.15 i sak 58/15 utbyggingsavtale for Frogner sentrum, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedtak av mindre reguleringsendring - Miljøgate Lørenfallet

Sak 14/02390.
Miljø- og utviklingsutvalget vedtok 3.6.15 i sak 39/15 mindre endring av reguleringsplan
for Miljøgate Lørenfallet, samt mindre endring av reguleringsplan for Lørenfallet.

Kommunestyremøte 17.06.2015

Her kan du se sakene som ble behandlet på kommunestyremøte 17. juni 2015.

Avslutningskonferanse i Kroatia

Det to årige EU-prosjektet som voksenopplæringen har deltatt i, avsluttes med en stor konferanse i Rijeka i juni. Fem ansatte fra voksenopplæringen deltar.

Aktivitetspark ved Asakvegen 115 - varsel om oppstart av detaljregulering

Frist for merknader er 8.7.15.
Hjellnes Consult AS varsler oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for aktivitetspark ved Asakvegen i Sørum kommune.

Restriksjoner på parkeringsområdet i tilknytning til rådhuset

I sommer vil det bli utført utbedringsarbeid mellom Kuskerudgården og Sørum rådhus. Dette medfører at det i anleggsperioden uteområder vil bli restriksjoner på parkeringsområdet i tilknytning til Rådhuset fordi de nærmeste plassene vil bli utilgjengelige.

Nytt journalsystem for akuttbehandling

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før. Tjenesten kommer for alle som bor i Sørum 15. august 2015.
 

Ny veiviser - bygg uten å søke

Må du søke? Veiviseren "Bygg uten å søke" hjelper deg å finne ut om du kan benytte deg av de nye reglene

Tertialrapport for 1. tertial 2015

Rådmannen har lagt fram rapport for kommunens virksomhet for perioden 1. januar til 30. april 2015.

Video fra kommunestyremøte 08.06.2015

Video fra kommunestyreseminar om eierstyring 8. juni 2015.

Kommunestyremøte 27.05.2015

Her kan du se videoer fra kommunestyremøte 27. mai 2015.