Forside - Nyheter

Ruters busstilbud i Sørum - innspill til forbedringer

Publisert 11. september 2015  | Oppdatert 12. september 2015

Kommunestyret vedtok i møte 9.9.15 innspill til forbedringer og prioriteringer av Ruters tilbud fra april 2016.

Fosterhjemskampanjen: Har du rom for en til?

Publisert 09. september 2015

Over 11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem, og antallet øker fra år til år. I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterhjem som starter denne uken, leter vi etter folk med rom for en til i livet sitt.

Ny kommunedelplan for kulturminner i Sørum

Publisert 31. august 2015  | Oppdatert 01. februar 2016

Sørum kommune er nå i gang med rullering av kommunedelplan for kulturminner. Planprogrammet ble vedtatt i mai i år. Det kan du lese her
 

Møllerhagan i Lørenfallet - det gis ikke tilslutning til oppstart av planarbeid

Publisert 28. august 2015  | Oppdatert 31. august 2015

I miljø- og utviklingsutvalget 26.05.15 ble det ikke gitt tilslutning til at det startes arbeid med detaljregulering på Møllerhagan i Lørenfallet.

Fastsatt planprogram for ny togstasjon Rånåsfoss/Auli

Publisert 28. august 2015  | Oppdatert 31. august 2015

I miljø- og utviklingsutvalget 26.05.15 ble det fastsatt planprogram for nytt stoppested Rånåsfoss/Auli med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1.

Tilslutning til oppstart av planarbeid - utdaterte reguleringsplaner

Publisert 28. august 2015  | Oppdatert 11. oktober 2016

I miljø og utviklingsutvalget 26.08.15 ble det gitt tilslutning til oppstart av arbeid med oppheving av utdaterte reguleringsplaner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

Fokus på alkohol og psykisk helse

Publisert 24. august 2015  | Oppdatert 26. august 2016

I vår kommune er vi opptatt av å ta vare på alle. Derfor er kommunen i disse dager med i et viktig samarbeid om å ha fokus på alkohol og psykisk helse.

Økt oppfølging av foreldre med vanskelig økonomi

Publisert 13. august 2015  | Oppdatert 17. august 2015
Sørum kommune har økt satsning på barn og unges levekår og oppvekstbetingelser, og NAV Sørum ønsker å forbedre det helhetlige arbeidet rundt de familiene som av ulike grunner kommer i kontakt med NAV.

Servicelinjer i tillegg til rutebusser

Publisert 13. august 2015  | Oppdatert 13. august 2015

Ruter tilbyr to servicelinjer i tillegg til vanlige rutebusser i Sørum kommune.

Styrket busstilbud i Sørum

Publisert 12. august 2015  | Oppdatert 12. august 2015

Fra 16. august styrkes busstilbudet i Sørum med hele 285 nye avganger.

Gratis miljørådgivning for Vannområde Øyeren

Publisert 10. august 2015  | Oppdatert 02. februar 2016

Vannområde Øyeren tilbyr fra høsten 2015 gratis miljørådgivning i til gårdbrukere i Sørum og Trøgstad. For Sørum gjelder tilbudet gårdbrukere med arealer i Rømuas nedbørsfelt. Miljørådgivningen fokuserer på tiltak som begrenser avrenning og erosjon til Rømua og er finansiert med støtte fra fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Arbeid med miljøgate langst fylkesvei 171 gjennom Lørenfallet

Publisert 05. august 2015  | Oppdatert 19. august 2015

Pressemelding: Statens vegvesen bygger miljøgate langs fylkesvei 171 gjennom Lørenfallet. Arbeidene som startet i begynnelsen av august kan gi noe redusert framkommelighet.

Sørum blant de beste kommunene i Norge

Publisert 04. august 2015  | Oppdatert 29. september 2015

Sørum kommune rangeres blant de beste kommunene i NHOs kommune-NM.

Kjernejournal samler viktige helseopplysninger om deg

Publisert 30. juli 2015  | Oppdatert 30. juli 2015

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før.

Kommunestyret har vedtatt kommuneplan 2015 - 2027

Publisert 30. juni 2015  | Oppdatert 13. januar 2017

Kommunestyret vedtok kommuneplanen i møtet 24.6.15.

Kommuneplanen for 2015 - 2027 til sluttbehandling

Publisert 23. juni 2015

Kommuneplanen 2015 – 2027 behandles i kommunestyret 24. juni 2015.

Nytt journalsystem for akuttbehandling

Publisert 11. juni 2015

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før. Tjenesten kommer for alle som bor i Sørum 15. august 2015.
 

Bygg uten å søke?

Publisert 11. juni 2015  | Oppdatert 11. august 2017

Må du søke? Veiviseren "Bygg uten å søke" hjelper deg å finne ut om du kan benytte deg av de nye reglene

Kommunedelplan for kulturminner

Publisert 26. mai 2015  | Oppdatert 26. mai 2015

Kommunedelplan for kulturminner er under rullering og planprogrammet ble vedtatt i kulturutvalget 12. mai 2015 sak 16/15.

Les planprogrammet her.

Mer informasjon følger underveis i arbeidet med planen.

Fyring med olje og parafin

Publisert 21. mai 2015  | Oppdatert 20. mars 2018