Forside - Nyheter

Åpent møte om tettstedsutviklingen i Lørenfallet

Torsdag 4. juni kl. 18:00-20:00 avholdes det et åpent møte om tettstedsutviklingen i Lørenfallet. Møtet holder sted i lokalene til Meierigaarden.

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner er under rullering og planprogrammet ble vedtatt i kulturutvalget 12. mai 2015 sak 16/15.

Les planprogrammet her.

Mer informasjon følger underveis i arbeidet med planen.

Oljetank og oljefyr

Har du en nedgravd oljetank og tenker å fjerne den?

Søk elgjakt i kommuneskogen

Søknadsfrist 19. juni.

Leie av skolelokaler 2015/2016

Lag og foreninger som ønsker å leie skolelokaler for skoleåret 2015/2016, sender søknad til den enkelte skole innen 29.5.2015.

Frogner bru - varsel om oppstart av reguleringsplan samt åpent møte 28. mai

Frist for merknader 19. juni 2015.
Statens vegvesen Region øst varsler om oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny Frogner bru med tilhørende tilførselsveier i Sørum kommune.

Vil du være stemmestyremedlem ved valget i 2015?

Bli med som stemmestyremedlem ved kommende valg.

Høring på forslag til kommunedelplan energi og klima 2015-2027

Frist for merknader er 22.6.2015. Kommunestyret i Sørum vedtok 29.4.2015 i sak 33/15 å legge forslag til kommunedelplan energi og klima 2015-2027 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-4 og 11-14.

Landbruksnytt nr. 2 - 2015

Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Sørum

Høringsuttalelser til områdeplan Sørumsand

Områdeplan Sørumsand har vært ute på høring, høringsfristen gikk ut 30.4.15.

Vår i Fjellbovegen barnehage

Rumpetroll

Vi på stor avdeling har tatt med rumpetrollegg i barnehagen for å se hvordan de utvikler seg fra bitte små egg til frosker.

Utstilling og familiekafe

I Fjellbovegen barnehage har natur vært det overordnede temaet de siste ukene. Vi har fulgt endringene som skjer i naturen om våren, og brukt materialer vi har funnet i naturen til ulike formingsaktiviteter.

 

Veteranene sykler ti mil fra Oslo til Kongsvinger

SIOPS, NVIO, NROF og Norges Lotteforbund arrangerer sammen med kampanjen Støtt våre soldater sykkelturen «På hjul med veteraner» i forbindelse med veterandagen 8. mai. Sørum kommune deltar også med mat- og drikkestasjon.
 

Rådmannen: -Uriktige påstander om mistrivsel

Aviser skriver at ansatte i Sørum kommune ikke trives på jobb. Dette er ikke riktig, skriver rådmann Siri Gauthun Kielland i dette innlegget.

Mindre endring reguleringsplan for Fjellbo forretningsområde

Sak 15/00232.
I miljø- og utviklingsutvalget 15.04.15 ble det gjort vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Fjellbo forretningsområde.

Endring av reguleringsplan for dagligvareforretning i Lørenfallet

Sak 12/08925.
I kommunestyret 29.04.15 ble det gjort vedtak om reguleringsplan for dagligvareforretning sentralt i Lørenfallet.

Åpent informasjonsmøte om nytt stoppested for tog Rånåsfoss/Auli

Møtet finner sted den 7. mai kl. 18:00 i formannskapssalen i Nes rådhus på Årnes.

Jernbaneverket inviterer med dette til åpent informasjonsmøte om arbeidet med nytt stoppested Rånåsfoss/Auli.

Sørum kommune ønsker tips om fysiske spor etter krigen i Sørum

Riksantikvaren har i år, 70 år etter frigjøringen, en satsning på kulturminner fra 2. verdenskrig. Mange av de fysiske sporene etter krigen er nå borte og det er få som er igjen. Sørum kommune skal derfor registrere kulturminner fra krigen i kommunen.

Video fra kommunestyremøte 29.04.2015

Her kan du se video fra kommunestyremøte 29. april 2014.

Informasjonskvelder "Å ta seg frem i livet - Når en forholder seg til psykiske helseutfordringer"

Ahus, kommunene på Nedre Romerike m.fl. inviterer til informasjonskvelder "Å ta seg frem i livet - Når en forholder seg til psykiske helseutfordringer".