Forside - Nyheter

Jul og alkohol: Hvor mange glass tåler barnet ditt?

I førjulstiden går alkoholkonsumet i været. Dette kan gå utover mange barn. Sørum kommune jobber for å  sette fokus på dette viktige temaet.

Kommunestyremøte 17.12.2014

Her kan du se video over sakene som ble behandlet i årets siste kommunestyremøte, 17. desember 2014.

Høring - mindre endring reguleringsplan rådhuset/Kuskerudgården

Frist for merknader er 16.01.2015.
Høring av forslag til mindre endring av reguleringsplan for uteområdene ved rådhuset/Kuskerudgården, endring av plan-id. 125, 143 og 143/210.

 

Kommuneplanen 2015-2027

Videre prosess - utbyggingsområder i kommuneplanen.

Kjent/ukjent - del 3

Guttorm Guttormsgaard fyller Stenersenmuseet - del 3

Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap

Pierre fra Libanon er første elev ved voksenopplæringen som har tatt obligatorisk prøve i samfunnskunnskap. Den klarte han med glans.

Offentlig ettersyn av Linjekvartalet

Frist for merknader er 20.01.2015. Miljø- og utviklingsutvalget i Sørum kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Linjekvartalet ut til offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn av Egnerkvartalet

Frist for merknader er 20.01.2015. Miljø- og utviklingsutvalget i Sørum kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Feilaktig innkrevd merverdiavgift på kontroll- og tilsynsgebyr for årene 2008 - 2014

Sørum kommune viser til oppslag i Romerikes Blad 30. september 2014 vedrørende feilaktig innkrevd merverdiavgift knyttet til kontroll- og behandlingsgebyr på septikområdet.

Information about the Grundtvig project Let's go

Here you can find information about the European Grundtvig project Let's go. VIS (Adult education center in Sørum) is participating together with seven European institutions working with adult education.

Revidert gebyrregulativ plan, næring og kultur

Gebyrregulativet for plan, næring og kultur behandles i miljø- og utviklingsutvalget 3. desember.

Fra språkpraksis til jobb

Etter litt over ett år på introduksjonsprogram i Sørum har Fidah Attaya fra Afghanistan fått sin første arbeidskontrakt. Da han avsluttet språkpraksis ved Sørumsand skole, fikk han tilbud om jobb.

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Armoen masseuttak

Frist for merknader er 20.01.2015. Miljø- og utviklingsutvalget i Sørum kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyremøte 26.11.2014

Her kan du se video fra kommunestyremøte 26.11.2014.

Ny barne- og ungdomsarbeider i Fjellbovegen barnehage

Besto fagprøven med beste karakter.

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Kiwi Lørenfallet

Frist for merknader er 20.01.2015. Miljø- og utviklingsutvalget i Sørum kommune har vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Kiwi Lørenfallet ut til offentlig ettersyn.

Sørum tildelt pris for samarbeid mot vold i nære relasjoner

Sørum, Fet og Aurskog-Høland ble fredag tildelt pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Vedtak om reguleringsplan for Blaker bo- og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter

Kommunestyret behandlet saken i møte 22.10.14 i sak 112/14, og det ble vedtatt reguleringsplan for Blaker bo- og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter.

Ingen avvik etter tilsyn

Fylkesmannen hadde ingen avvik etter tilsyn med tildelingsenheten, avlastningsenheten og støttekontakttjenesten. - Dette er en flott anerkjennelse å få etter mange års fokusert arbeid med internkontroll, avviksbehandling og forbedringsarbeid. Det viser bare at det nytter, sier en fornøyd kommunalsjef Bård Gjestvang.