Vektergården

Åpent kontor – rullering av kommuneplanen

Sørum kommune er i ferd med å rullere kommuneplanens arealdel

Det er i prosessen med rullering av kommuneplanens arealdel, som kommunen bestemmer hvilke områder som skal bygges ut. Vi arbeider nå med et planforslag, og regner med at dette kan bli lagt på høring i mai. Alle som har synspunkter på planforslaget vil da bli oppfordret til å sende inn uttalelse.

Har du har spørsmål eller synspunkter så langt, inviterer vi til å komme innom på åpent kontor hos oss i Vektergården, Sørumsandvegen 77 på Sørumsand i tidsrommet:         

Onsdag 14. mars kl. 14.30 – 19.00 og tirsdag 20. mars kl. 14.00 – 18.30.

Les mer om kommuneplanen.

 

Mer om Eiendomsskatt