Kart over foreslått område for luftsportanlegg

Åpent møte om Norsk Luftsportssenter på Krokstad 22.august

Norges Luftsportsforbund ønsker velkommen til åpent møte i forbindelse med arbeidet for å etablere et hovedanlegg for norsk luftsportssenter på Krokstad.

I forbindelse med oppstarten av dette arbeidet ønsker Norges Luftsportsforbund å invitere til et åpent møte i Sørum kommune. Hensikten med møtet er å informere om hva et nasjonalt luftsportssenter vil bety, lytte til innspill fra lokalsamfunnet og informere om det videre arbeidet.

Norges Luftsportsforbund regner med at planene for et nasjonalt luftsportssenter på Krokstad vil være ferdig utarbeidet våren 2018.

Åpent møte i Kommunestyresalen i Sørum rådhus - Kuskerudvegen 11, tirsdag 22.august kl. 19:00-21:00.

Det vil bli servert kaffe og noe attåt. For å få en oversikt over hvor mange som kommer setter vi pris på om du vil registrere din deltagelse via denne linken: https://nlf.pameldingssystem.no/sorum.

Presentasjoner:

Program:

  • Innledning ved generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund

  • «Visjonen om Norsk luftsportssenter i Sørum kommune» ved prosjektleder Nic Nilsen i Norges Luftsportsforbund

  • Informasjon om oppstartsaken, rådmannens anbefaling, kommuneplanens status i området, og om den igangsatte kommuneplanrullering ved Sørum kommune

  • Spørsmål og innspill fra publikum

Det er Norges Luftsportsforbund som vil lage forslag til reguleringsplan for anlegget. Sørum kommune behandler sak om oppstart av planarbeidet i Plan- og næringsutvalget 31.08. Saken vil bli tilgjengelig på kommunens nettside under Politikk - Møtekalender senest 22.08. Dersom kommunen gir positiv tilbakemelding på å starte arbeid med reguleringsplan, vil Norsk Luftsportsforbund varsle naboer og foreninger i området. 

 

Flybilde av Ole Reistads luftsportssenter på Starmoen i Elverum kommune
Flybilde av Ole Reistads luftsportssenter på Starmoen i Elverum kommune