Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe består av tre kommunalsjefer, økonomisjef og HR-sjef. Kommunalsjefene har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder.

Siri Gauthun Kielland

Rådmann
Siri Gauthun Kielland

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. Pressebilder

Kommunalsjef for kultur, helse og omsorg Bjørg Torill Madsen

Kommunalsjef for kultur, helse og omsorg
Bjørg Torill Madsen

Ansvarlig for tildelingsenheten, hjemmebaserte tjenester, bo- og avlastingstjenester, institusjonsbaserte tjenester, levekår, NAV, kultur og nærmiljø.

Vidar Almsten

Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling
Vidar Almsten

Ansvarlig for plan, næring og byggesak, kommunaltekniske tjenester, eiendomsforvaltning og byggeprosjekter.

Ivar Bø

Kommunalsjef for utdanning og oppvekst
Ivar Bø

Ansvarlig for grunnskoler, kommunale barnehager, voksenopplæring, kulturskole, barn, unge og familie.

Sven O Nylænder

Økonomisjef
Sven O Nylænder

Ansvarlig for økonomiavdelingen.

Monica Nordnes

HR-sjef
Monica Nordnes

Ansvarlig for organisasjon- og tjenesteutviklingsavdelingen.

Mer om Rådmannens ledergruppe