Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe består av tre kommunalsjefer, økonomisjef, HR-sjef og controller. Kommunalsjefene har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder.

Siri Gauthun Kielland

Rådmann
Siri Gauthun Kielland

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. Pressebilder

Ivar Bø

Kommunalsjef for utdanning og oppvekst
Ivar Bø

Tjenesteområdet har ansvar for grunnskoler, kommunale barnehager, voksenopplæring, kulturskole, barn, unge og familie.

Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling

Stillingen er for tiden utlyst. Ansvarlig for plan, næring og byggesak, kommunaltekniske tjenester, eiendomsforvaltning og byggeprosjekter.

Stein Kr

Økonomisjef
Stein Kristian Andersen

Ansvarlig for økonomiavdelingen.

Monica Nordnes

HR-sjef
Monica Nordnes

Ansvarlig for organisasjon- og tjenesteutviklingsavdelingen.

Mer om Rådmannens ledergruppe