Aktiv hverdag

 Sørum kommune er en kommune med god tilgang på rekreasjonsområder.

Vi jobber derfor med å merke flere turstier i kommunen. Målet er at flere av innbyggerne skal finne veien ut på tur i nærområdet. Det anbefales 30 minutter moderat aktivitet.

Mer om Fysisk aktivitet

Om Kultur og nærmiljø

Virksomhetsinformasjon

 

  • Sørum aktivitetssenter
  • Sørum bibliotek
  • Bingsfosshallen
  • Kuskerudnebben friluftsbad
  • Aktiv fritid
  • Aktivitetstilbud til barn og unge
  • Kultur
  • Helseforebyggende arbeid

Kontaktinformasjon

Sørumsand park, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Geir Sverdrup