Aktuelt

Smittsom hjernehinnebetennelse blant russen

Publisert 14. mai 2017  | Oppdatert 31. mai 2017

En russ fra Ullensaker er smittet med hjernehinnebetennelse. Den smittede har siste uken «rullet» med tre russebusser. Dersom du har vært på på en av disse bussene de siste 8 dager, ber kommuneoverlegen i Sørum at du tar kontakt med nærmeste legevakt for forebyggende behandling.

Omlegging av skadelegevakten på Ahus

Publisert 02. september 2016  | Oppdatert 04. november 2016

Fra 1. september 2016 vil skadelegevakten på Akershus universitetssykehus være en ortopedisk akuttpoliklinikk. Endringen innebærer at pasienten før oppmøte skal være vurdert av fastlege eller legevaktslege i kommunen.

Nå har legevakten fått nasjonalt nummer

Publisert 19. november 2015  | Oppdatert 23. november 2015

Fra 1. september 2015 kan Sørum legevakt nås på det sekssifrede telefonnummeret 116117 (hundre og seksten hundre og sytten). Oppholder du deg i en annen kommune, vil du ved å ringe 116117 komme til lokal legevakt i den kommunen du fysisk oppholder deg, samme hvor i landet du er.

Influensa

Publisert 22. januar 2015

Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv, og man behandler derfor først og fremst symptomene av sykdommen. En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom og lege må kontaktes.

 

Sykt barn

Publisert 10. november 2014  | Oppdatert 05. desember 2014

Barn blir prioritert ut fra sykdommens alvorlighetsgrad, ikke alder.

Når skal du kontakte legevakten

Publisert 10. november 2014

Du skal kontakte legevakten når du har behov for øyeblikkelig hjelp av lege. Legevakta er spesielt innrettet for å tilby hjelp ved akutte skader, alvorlige sykdommer og kriser.

Dette gjør legevakten

Publisert 10. november 2014  | Oppdatert 10. november 2014

Legevakten behandler pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Sørum legevakt behandler også mindre alvorlige akutte tilstander, men alvorlige tilstander prioriteres.