Aktuelt

Ungdataundersøkelsen i Sørum 2019

Publisert 15. januar 2019  | Oppdatert 16. januar 2019

På oppdrag fra Sørum kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus - Øst) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett. Undersøkelsen foregår i uke 9, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Ungdom velger selv om de vil være med på undersøkelsen.

Se det vedlagte skrivet for mer informasjon.

Ungdataundersøkelsen i Sørum 2019.

 

Invitasjon til juleball

Publisert 06. desember 2018

Juleballet arrangeres onsdag 19. desember.

Nyhetsbrev november 2018

Publisert 04. desember 2018  | Oppdatert 04. desember 2018

Aksjon Vennskap

Publisert 13. februar 2018  | Oppdatert 13. februar 2018

Ungdataundersøkelsen i Sørum 2018

Publisert 29. januar 2018  | Oppdatert 29. januar 2018

På oppdrag fra Sørum kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus - Øst) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett. Undersøkelsen foregår i uke 9, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Ungdom velger selv om de vil være med på undersøkelsen.

Hva skjer på Bingsfoss?

Publisert 25. januar 2018

Følg med på vår nye Facebook-side!

Rektor Beate Schilling har laget en egen Facebook-side for Bingsfoss ungdomsskole. Der legges det jevnlig ut bilder fra de daglige aktivitetene på skolen vår. Du trenger ikke ha en egen Facebook-konto for å gå inn på siden. Bildet er fra kanonball-turneringen som pågår i Bingsfosshallen i disse dager.

På vei inn i nye Lillestrøm kommune

Publisert 17. august 2017  | Oppdatert 07. august 2019

01.01.2020 blir vi Lillestrøm kommune sammen med Fet og Skedsmo.

Vi er MOT mobbing

Publisert 13. november 2014  | Oppdatert 13. januar 2015

Bingsfoss ungdomsskole er en MOT-skole. Det betyr at vi bruker organisasjonen MOT sitt leksjonsopplegg som en del av vårt forebyggende arbeid .

Senter for tilpasset opplæring

Publisert 13. november 2014  | Oppdatert 09. februar 2015

Vi har opprettet et senter som organiserer det meste av tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Vi satser på å være IKT-skole

Publisert 13. november 2014  | Oppdatert 28. januar 2015