Aktuelt

Fritid med bistand

Publisert 19. august 2014  | Oppdatert 08. april 2016

Fritid med bistand er et alternativ til bruk av individuell støttekontakt, som handler om å få hjelp til å komme i gang med en fritidsaktivitet. Denne velges ut fra dine interesser, drømmer, behov og forutsetninger.

Tilrettelagte aktivitetsgruppe

Publisert 19. august 2014  | Oppdatert 16. mars 2015

En aktivitetsgruppe er en gruppe av brukere med vedtak om støttekontakt, som får denne tjenesten i en gruppe. Gruppene består normalt av 4-10 brukere og minst 2 fritidskontakter. Gruppene møtes ca. en gang hver uke, og planlegger sammen sin aktivitet.

Individuell støttekontakt

Publisert 19. august 2014  | Oppdatert 27. januar 2015

En individuell støttekontakt er en som er betalt av kommunen for å hjelpe en annen person til sosialt samvær og meningsfull fritid.