15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Aktuelt

Veiledning til foreldre

Publisert 10. november 2014  | Oppdatert 27. januar 2015

Bo- og avlastningstjenesten starter opp med veiledning til foreldre av barn med spesielle behov.

Vår faglige kompetanse sikrer kvalitet

Publisert 10. november 2014  | Oppdatert 07. november 2018

Å styrke den faglige kompetansen er en av de viktigste strategiene for å sikre kvaliteten på funksjonshemmedes tjenestetilbud.

Dette kan du forvente av oss

Publisert 10. november 2014  | Oppdatert 21. desember 2017

Bo- og avlastningstjenesten gir tjenester ut fra vedtak fattet av tildelingsenheten. Virksomheten har som målsetting at tjenestene skal ha god kvalitet på følgende områder: