Aktuelt

Positive hovedtall for matserveringen til eldre institusjonsbeboere i Sørum

Publisert 08. mai 2019

Sørum kommunens matservering til eldre på institusjon, hjemmeboende og brukere av dagsenteret i Sørum ligger over gjennomsnittet. Både når det gjelder ernæringsmessige behov, den sosiale rammen rundt måltidet og måltidene som serveres. Dette viser en undersøkelse foretatt blant beboere og pårørende ved eldreinstitusjonene i Sørum kommune.

Årlig oversikt over folkehelsen

Publisert 20. desember 2018  | Oppdatert 20. desember 2018

Årlig oversikt over folkehelsen i Sørum kommune oppdateres og publiseres årlig av folkehelseteamet i Sørum, og skal være en støtte for planlegging og beslutninger i både administrasjon og politikk.

Deler du brønn med naboen?

Publisert 24. april 2018  | Oppdatert 25. april 2018

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

 

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

 

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

 

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

 

Aktivitetstilbud Frisklivssentralen vinter/vår 2019

Publisert 21. desember 2016  | Oppdatert 18. januar 2019

Frisklivssentralen sitt trenings- og aktivitetstilbud for vinter/ vår 2019.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Publisert 14. oktober 2016  | Oppdatert 21. mars 2017

Alle kvinner født 1991 og senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Dette er vår plan for bedre folkehelse

Publisert 11. november 2014  | Oppdatert 14. desember 2015

Kommunestyret vedtok i desember 2014 ny kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2015-2019. Planen er kommunens verktøy for å fremme og legge til rette for en god helse.

Vet du hva folkehelse egentlig er?

Publisert 11. november 2014

Folkehelse er summen av alle enkeltindividenes helsetilstand i en befolkning. 

Slik jobber vi for en bedre folkehelse

Publisert 11. november 2014

Folkehelseloven kom i 2012, den pålegger kommunen et tydeligere ansvar for folkehelsen.