15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Aktuelt

Avfallsinnsamling i Sørum som normalt etter konkurs hos RenoNorden

Publisert 19. september 2017
RenoNorden ble slått konkurs mandag 18.september. RenoNorden jobbet på oppdrag for ROAF i Sørum. ROAF påtar seg midlertidig ansvar for sjåførene på de aktuelle rutene, slik at innbyggerne ikke skal bli berørt.

Gebyrer for vann, avløp og renovasjon m.m.

Publisert 22. desember 2014  | Oppdatert 08. april 2016

Gebyrene for bl.a. vann, avløp og renovasjon blir vedtatt årlig av kommunestyret.

Er du nyinnflyttet?

Publisert 20. november 2014  | Oppdatert 27. januar 2015

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonene

Publisert 20. november 2014  | Oppdatert 27. januar 2015

ROAF er vår leverandør av renovasjonstjenester

Publisert 20. november 2014  | Oppdatert 27. januar 2015