Aktuelt

Gebyrregulativ for 2019, Plan, næring og byggesak

Publisert 07. januar 2019  | Oppdatert 27. mars 2019

Gebyrregulativet er i praksis en prisliste for kommunale tjenester. Her finner du blant annet priser for behandling av byggesøknader og reguleringsplaner, og priser for oppmåling av eiendom. 

Nedgravd parafin-/oljetank

Publisert 02. november 2018  | Oppdatert 02. november 2018

Kartverket avslutter trykking og utsendelse av adressemerker

Publisert 23. oktober 2018  | Oppdatert 23. oktober 2018

Alle som har leilighet i flerboligbygg skal merke med adressemerke. Merket viser etasje og bolignummer.

Riktig adresse er livsviktig!

Publisert 28. november 2014  | Oppdatert 28. november 2014

Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller annen virksomhet som tjener et større publikum (idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker osv), tildeles navn av kommunen. 

Hva betyr bolignummeret?

Publisert 28. november 2014  | Oppdatert 28. november 2014

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. 

Dette bør du vite om eiendomsgrenser

Publisert 28. november 2014  | Oppdatert 28. november 2014

Det er ulik nøyaktighet på eiendomsgrenser avhengig av hva som har vært grunnlag når de ble lagt inn det digitale eiendomskartet og eiendomsregisteret kalt matrikkelen.