Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et valglokale, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg (ambulerende stemmegivning).

Slik søknad sendes til:
Valgstyret i Sørum kommune
Postboks 113
1921 Sørumsand

Man kan i stedet ringe til resepsjonen i Sørum rådhus, tlf. 63 86 90 00, og søke muntlig. Man kan også sende e-post til postmottak@sorum.kommune.no.

Om man skriver søknad eller ringer, må man gi følgende opplysninger om velgeren:
Fullt navn
Nøyaktig adresse
Fødselsdato
Telefonnummer

En stemmemottaker vil ringe velgeren på det oppgitte telefonnummeret for å avtale tid for mottak av forhåndsstemmen. Alle slike forhåndsstemmer vil bli tatt imot på de fire siste dagene i siste uka før valget, dvs. i perioden tirsdag 8. – fredag 11. september.

Søknad om å forhåndsstemme der man oppholder seg må være mottatt i Sørum kommune senest tirsdag 8. september 2015, uansett på hvilken måte man søker.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk