Profile

Anne Harriet Roska

Sykepleier

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Anne Harriet Roska vCard