15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Åpen barnehage - hjemme med barn? Det er vi også....

Vi holder til i Parkvegen 10, Sørumsand, i de samme lokalene som Idrettsparken barnehage og Sørumsand helsestasjon.

forside - åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud til ALLE barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen.

Målet for åpen barnehage:

Å skape et trivelig og utviklende miljø for hvert enkelt barn og å være en arena hvor foreldre blir kjent med andre småbarnsforeldre

Hva skal jeg som voksen gjøre i åpen barnehage:

 • I åpen barnehage er det du som voksen som har ansvaret for barnet ditt.
 • Vær tilstede i lek og aktiviteter med ditt eget barn.
 • Her har du mulighet til å bli kjent med andre voksne som er i hjemme på dagtid med små barn.
 • Er det noe du lurer på, ta kontakt med personalet. Det kan være spørsmål om barns utvikling, lek og omsorg eller andre ting og forhold knyttet til barns oppvekst og familieliv.
 • Alle hjelper til i aktivitet, lek og rydding.

Praktisk informasjon:

 • Åpen barnehage holder til i lokalene til Idrettsparken barnehage på Sørumsand.
 • Åpningstiden er tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 til 14.00, stengt jul, påske og i skolens sommerferie.
 • Du kan komme og gå som du vil innenfor åpningstiden.
 • Ved første frammøte registreres barnets navn og fødselsdato. Hver gang en møter i barnehagen krysses av i oppmøteboka.
 • Det er gratis!
 • Om du mottar kontantstøtte, har du fortsatt full rett til å benytte deg av tilbudet.
 • Aktiviteter og samlinger tilpasses alder på barna, og barna bestemmer selv om de vil delta.
 • Uavhengig av plan for dagen kan barna spise ved behov og også sove ute i egen vogn.

Dagsplan:

 • kl. 10.00 - barnehagen åpner for lek og aktiviteter
 • kl. 11.15 - en liten sangsamling før måltidet
 • kl. 11.30 - felles måltid. Ta med mat!
 • kl. 12.00 - lek ute og inne
 • kl. 13.45 - vi rydder sammen
 • kl. 14.00 - barnehagen stenger

Spesielle arrangementer og temadager? Se oppslag i barnehagen.