_DSC3240-Pano

Asakvegen ved Knatten i Sørum åpnet igjen

- Basert på konklusjonene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) og en trafikksikkerhetsvurdering åpnes Asakvegen for trafikk igjen, sier Trond Holtvedt, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Vegen har vært stengt siden kvikkleireskredet 10. november 2016.

Det er etablert en midlertidig kjørebru med ett kjørefelt, og med vikeplikt i den ene retningen. Det vil være anleggstrafikk på tvers av vegen i regi av NVE, som skal rydde vassdraget nedenfor vegen.