Asfaltmaskin

Asfaltering av grusveier i nærmeste framtid;

Vilbergvegen, Bakkevegen, Hammerenvegen, Ånerudvegen, Sandbakkvegen

Sørum Kommune skal asfaltere følgende grusveier i oktober:
Vilbergvegen;  i hele sin lengde. Fra onsdag 11. oktober og ca 3 dager frem.
Bakkevegen;  de første 70 meter fra Haldenvegen og innover. Uke 42.
Hammerenvegen;  i hele sin lengde i uke 42/43.
Ånerudvegen;  ca 150 meter inn fra Blakervegen. Her vil også veien bli hevet, slik at det blir bedre avkjørsel. Uke 43/44.
Sandbakkvegen;  i hele sin lengde Uke 43/44.

Grøfting av de asfalterte strekninger vil skje i etterkant.

Vi ber alle vise hensyn til de som jobber med veiene, slik at vi kan gjennomføre jobben på en trygg og god måte – og bli raskt ferdig.

Sørum Kommune

Fagansvarlig Vei og Veilys