15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Ausenfjellet II næringsområde - adkomstveg

Ausenfjellet II - adkomstveg - 2. gangs behandling, samt tilleggsutredninger for regulering av adkomstvegen

Kommunestyret har i møte 12.06.2019 behandlet sak 74/19 - 2. gangsbehandling av adkomstveg til Ausenfjellet II næringsområde, samt sak 73/19 - tilleggsutredninger for regulering av adkomstveg til Ausenfjellet næringsområde

Les hele sak 74/19 og 73/19 på vår hjemmeside, der finner du saksfremlegg, vedlegg og vedtaket.

Vedtaket kan påklages til kommunen innen tre uker fra mottakelsen av varslingbrev. Brev er sendt berørte parter 18.06.2019.