15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Renovasjonsbil fra ROAF

Avfallsinnsamling i Sørum som normalt etter konkurs hos RenoNorden

RenoNorden ble slått konkurs mandag 18.september. RenoNorden jobbet på oppdrag for ROAF i Sørum. ROAF påtar seg midlertidig ansvar for sjåførene på de aktuelle rutene, slik at innbyggerne ikke skal bli berørt.

- Vårt mål er at konkursen i RenoNorden ikke skal påvirke de tjenestene vi leverer til våre innbyggere, sier adm.dir. Øivind Brevik i ROAF.

Han sier at det kan forekomme at avfallet blir hentet seinere på dagen eller dagen før eller etter for noen abonnenter, men det etterstrebes å opprettholde dagens innsamlingsrutiner.

ROAF tar ansvar for arbeidsmiljøet til sjåførene, og garanterer for lønn og fortsatt arbeidskontrakt. ROAF vil drifte rutene på en kostnadseffektiv måte, slik at dette ikke vil medføre ekstra kostnader for innbyggerne.

- Hvor lang periode det er snakk om og om det skal settes inn andre tiltak, vil vi vurdere fortløpende, sier Brevik.

RenoNorden jobber på oppdrag for ROAF i hele Gjerdrum, Sørum, Fet, Aurskog-Hølland og Rømskog kommuner.  Andre kommuner som ROAF har ansvaret for blir ikke berørt. I Skedsmo og Nittedal tømmer ROAF med egne ansatte. I Lørenskog, Rælingen og Enebakk har ROAF kontrakt med Norsk gjenvinning, disse leverer i henhold til avtale.

Mer informasjon finner du hos ROAF

 

 

Mer om Renovasjon

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no