03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet

Barn, unge og familie

Virksomheten Barn, unge og familie består av tre enheter  (Pedagogisk støtte, Barneverntjenesten og Familiehelsetjenester )som yter lovpålagte tjenester gjennom helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnevernloven.

Enhetene har følgende primæroppgaver:

  • Familiehelsetjenester skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn/ungdom 0-20 år. Vi tilbyr svangerskapsomsorg og helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år ved Frogner og Sørumsand helsestasjon, skolehelsetjeneste ved alle grunnskoler og Sørumsand videregående skole. Vi har helsestasjon for ungdom (HFU) både på Frogner og Sørumsand.

  • Pedagogisk støtte er en rådgivende tjeneste (pedagogisk, psykologisk tjeneste) for foreldre, skoler, barnehager og andre samarbeidspartnere i forbindelse med opplæring av barn og ungdom med særskilte behov etter opplæringslova.

  • Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Alle enhetene samarbeider også tett med andre faginstanser i og utenfor kommunen og tilbyr veiledning til samarbeidspartnere.

I tillegg til sine primæroppgaver skal alle enhetene jobbe med forebyggende tiltak gjennom familiesenter som fellesarena. Her tilbys:

  • Foreldreveiledende kurs og grupper

  • Temakvelder for foreldre

  • Samtaler til barn, unge og deres familier

  • Åpen barnehage

 

Familiesenteret kan kontaktes på telefon 901 61 100 eller epost: familiesenteret@sorum.kommune.no.

Vår holdning er at ingen vansker er for små eller for store til at vi kan kontaktes.

 

Ansatte

Oversikt over ansatte er foreløpig ikke tilgjengelig, se den enkelte enhet.

Offentlig journal

Offentlig journal er foreløpig ikke tilgjengelig, se den enkelte enhet.

Kontaktinformasjon

Kuskerudgården
Kuskerudveien 16
Sørumsand

63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no

Konstituert virksomhetsleder: Ragnhild Næprud

Mer om Barn, unge og familie

Spørsmål og svar

Søknader