Barnehage, redusert foreldrebetaling i  kommunale og ikke-kommunale barnehager

Informasjon til deg før du søker

I henhold til Barnehagelovens forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3 skal alle kommuner ha en ordning som tilbyr barnefamilier med lav inntekt reduksjon i foreldrebetaling - ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt. Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med lav inntekt. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart.
 

Søknad sendes av foresatte til Sørum kommune som fatter vedtak om reduksjon i foreldrebetaling. Søknadsfrist er innen den 15. måneden før gjeldende fakturamåned. Ved hovedopptak og nytt barnehageår er innleveringsfristen 1. juni. Det er selvangivelse som er grunnlag for dokumentasjon, se søknadsskjema med vedlegg for mer informasjon

Makspris for plass i barnehage per 1. januar 2019 er totalt kroner 32 890,- per år, tilsvarende kroner 2990,- per måned.

  • For rett til redusert foreldrebetaling må husholdningens samlede person- og skattepliktig kapitalinntekt ikke overstige kroner 548 166,- per år.
  • For rett til gratis kjernetid (20 timer pr. uke) for 3, 4 og 5-åringer må husholdningens samlede person- og skattepliktig kapitalinntekt ikke overstige kroner 533 500,- per år, gjeldende fra 01.08.2018

Det er 11 måneders foreldrebetaling, da juli er betalingsfri. 

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

 

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk