15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Barnet mitt har feber, hva kan jeg gjøre?

Barn har feber når temperaturen er målt over 38 grader i endetarm.

Feber er ikke en sykdom, men en reaksjon på infeksjoner og andre sykdommer, og feberen hjelper kroppen å bekjempe disse. Barn får lettere feber enn voksne, og høy feber behøver ikke bety at barnet er veldig sykt.

Råd:

Det er viktigere å observere barnets almenntilstand enn temperaturen.

 • Gi rikelig med drikke.
 • Gi febernedsettende dersom barnet er plaget av feberen (for eksempel Paracetamol, ikke overstig anbefalt dose).
 • Påse at barnet har lett bekledning (uten å fryse) og sval romteperatur.
 • Ved høy feber bør du se til barnet ditt minst én gang i løpet av natten og observere almenntilstanden, om barnet har utslett og om det kaster opp.

Kontakt fastlege/legevakt dersom noe av følgende skjer:

 • Barnet virker svært medtatt.
 • Det er vanskelig å få kontakt med barnet.
 • Barnet har utslett som ikke forsvinner når et glass trykkes mot huden.
 • Barnet får stiv nakke.
 • Barnet har vondt for å puste eller pusten er veldig rask.
 • Barnet ikke klarer å drikke.
 • Feberen ikke går ned etter to-tre dager.
 • Barnet er under 6 måneder.

Kontakt oss dersom du er i tvil!

Kilde: Folkehelseinstituttet

Mer om Legevakt

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Legevakten

Ansvarsområder

Sørum legevakt yter nødvendig helsehjelp til personer med et akutt behov, og som bor eller oppholder seg i Sørum kommune.

Dette gjør legevakten.

Kontaktinformasjon

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113
Kuskerudvegen 14, 1920 Sørumsand
Telefon legevakten: 116117 (Felles nasjonalt nummer) 63 82 05 15
legevakt@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Lidveig Falch Christoffersen