15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Barnet mitt har øresmerter, hva kan jeg gjøre?

Øresmerter hos barn kan skyldes akutt mellomørebetennelse. Nest etter forkjølelse er akutt mellomørebetennelse den vanligste infeksjonssykdommen hos barn. Infeksjonen skyldes ofte virus, men kan også komme av bakterier.

Vanlige symptomer:

 • Vondt i øret (skyldes væske i mellomøret som gir økt trykk og dermed press på trommehinna).
 • Feber.
 • Uro.
 • Forbigående nedsatt hørsel.
 • Generelt dårlig form.
 • Væske som renner fra barnets øre hvis det har gått hull på trommehinna.

Antibiotika?

Smertene gir seg vanligvis etter 24 timer. Antibiotika hjelper ikke på smerter, og i de aller fleste tilfeller blir barnet ikke fortere friskt. Hos barn over ett år anbefales det å se an situasjonen i 2-3 dager.

Råd:

 • Gi barnet smertestillende (for eksempel Paracetamol, ikke overstig anbefalt dose).
 • La barnet ligge/sitte med hodet høyt. Da minsker trykket i øret, og smertene reduseres. Det kan være lurt å bygge opp hodeenden i sengen med noe hardt/puter.
 • Gi nesedråper/nesespray. Dette letter passasjen fra nesen til svelget slik at trykket i øret minsker.

Kontakt fastlege/legevakt dersom noe av følgende skjer:

 • Dersom smertene ikke avtar etter 2-3 dager.
 • Dersom det renner væske fra barnets øre utover 24 timer.

Kontakt oss dersom du er i tvil!

Kilde: Folkehelseinstituttet

Mer om Legevakt

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Legevakten

Ansvarsområder

Sørum legevakt yter nødvendig helsehjelp til personer med et akutt behov, og som bor eller oppholder seg i Sørum kommune.

Dette gjør legevakten.

Kontaktinformasjon

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113
Kuskerudvegen 14, 1920 Sørumsand
Telefon legevakten: 116117 (Felles nasjonalt nummer) 63 82 05 15
legevakt@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Lidveig Falch Christoffersen