Bassenget på Bingsfoss

Informasjon om bruken av badebassenget på Bingsfoss ungdomsskole.

Skolens svømmebasseng brukes av skolene i Sørum på dagtid. På ettermiddagene og kveldene benyttes det av idrettslagene, av allidretten og av andre organisasjoner. Det arrangeres for tiden ikke folkebad på Bingsfoss.

Mer om Grunnskole

Om Bingsfoss ungdomsskole

Ansvarsområder

Skolestart høsten 2019
Skolestart er tirsdag 20. august klokka 8.45.

Skoletider 2019/20
Mandag, tirsdag , torsdag og fredag: 08.45 - 15.00.
Onsdag: 08.45 - 12.05

Bingsfoss ungdomsskole har 400 elever. For skoleåret 2019/20 er de fordelt på seks klasser på hvert trinn. Hvert trinn har sin avdeling med baserom til hver klasse, grupperom og studierom. Skolen har et stort mediatek, kantine, gode avdelinger til kunst og håndverk, mat og helse og musikk med lydisolerte øverom. Vi har eget svømmebasseng og et auditorium med alle tekniske hjelpemidler.

Kontaktinformasjon

Vendom 6, 1920 Sørumsand
63 86 91 60
postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Beate Schilling