Beredskap

flom Børkevegen
På de underliggende sidene ligger det informasjon om kommunal kriseberedskap, kriseplaner, kriseøvelser osv.

Sørum kommune har et sett sektorvise kriseplaner til hjelp i å håndtere kriser av forskjellig slag.

Hvert fjerde år gjennomfører fylkesmannen i Oslo og Akershus beredskapsøvelse i den enkelte kommune i fylket. I mai 2009 fikk Sørum prøvd sin beredskap i krisehåndtering. Her ligger informasjon til kommunens innbyggere om øvelsen.

Kommunale kriseplaner

Beredskapsøvelse "Sørum 2009"