Beredskapsøvelse "Sørum 2009"

Picasa 3.0
Fredag 15. mai 2009 gjennomførte Sørum kommune i samarbeid med fylkesmannen i Oslo og Akershus en beredskapsøvelse.

Informasjon forut for øvelsen:
Selve øvelsen skal gå av stabelen fredag 15. mai 2009, med en opptrapping i dagene forut for øvelsen.

Scenarioet for øvelsen er ”langvarig strømbrudd i Sørum (og hele Romerike) i en kald periode”. Dette er en papirøvelse hvor kun deler av kommuneadministrasjonen skal delta på en mest mulig realistisk måte. Øvelsen vil ikke merkes utenfor Sørum rådhus.

Vi vet alle hvor avhengig samfunnet er av elektrisitet, men vi klarer antagelig ikke å forestille oss hva som vil slutte å fungere og hvilke alternative løsninger som eventuelt finnes.

For at politisk og administrativ ledelse i kommunen skal være best mulig forberedt til øvelsen, har vi sendt henvendelse til svært mange aktører, både næringsdrivende og humanitære foreninger. Vi spør dem om hvorvidt, eller i hvilken grad, de vil kunne opprettholde sin drift i en situasjon som scenarioet beskriver, og hva de eventuelt kan bidra med overfor innbyggere som hjemmeboende eldre og beboere på institusjon når strømmen går og det blir kaldt og mørkt. De svarene vi får inn, vil gjøre oss bedre i stand til å handle riktig dersom vi ved en senere anledning skulle komme i den situasjonen at det vi skal øve på nå virkelig skjer.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet et eget øvingsdirektiv (se lenke nedenfor), som skal følges under øvelsen.

Status for øvelsen 13.05.2009:
Som en opptrapping til beredskapsøvelsen holder kommunens kriseledelse daglige morgenmøter for blant annet å forvisse oss om at alle ledd i organisasjonen er beredt til å møte og å håndtere en slik strømkrise på best mulig måte.

Øvelsesmeldinger fra fylkesmannen har begynt å komme inn. Scenarioet er at vi befinner oss i midten av januar. Det er varslet store nedbørsmengder i form av snø, og det kan komme regn som fryser til is på bakken. I tillegg varsles sterk vind.

I senere varsel fra fylkesmannen har uværet slått til. Store, tunge snømengder har ført til at trær har falt over ledningsnettet, og hele Sørum og mange av Romerikskommunene for øvrig er helt uten strøm.

Kommunens kriseledelse handler i øvelsen ut fra de meldingene vi mottar fra fylkesmannen og, etter hvert, fra andre som sender oss meldinger i forbindelse med øvelsen.

Status for øvelsen 14.05.2009:
Kriseledelsen fortsetter med sine faste morgenmøter, hvor status gjennomgås, det rapporteres hva som er gjort siden sist, og planer for videre tiltak drøftes og bestemmes.

Fylkesmannen har i dag sendt oss melding om at hele Sørum, store deler av Akershus og Oslo er totalt uten strøm (NB - Vi minner om det heldigvis bare er en øvelse), og at strømmen i verste fall kan være borte i over en uke for enkelte områder.

Vi har "varslet" hjemmetjenesten, brøytemannskaper m.fl. slik at de er i beredskap, likeså rektorene ved skolene og styrerne i barnehagene. Foreldrene til barn i barnehager og skoler er "varslet" om at skoler og barnehager må stenge, og de bes om å hente barna, eller skoleelever kjøres hjem med skolebuss.

Status for øvelsen 15.05.2009:
"Krisen" er et faktum, strømmen er borte over hele Romerike.

Øvelsesdagen for "Øvelse Sørum 2009" er i gang, og representanter fra fylkesmannen og en rekke fagpersoner de har innkalt er observatører og aktører i øvelsen.

"Situasjonen" kl. 12.00: Meteorologisk institutt melder om bedring i været i helgen. Hafslund melder at strømsituasjonen antagelig snart vil bedre seg.

Rådmannen holder pressekonferanse kl. 12.00, hvor oppdatert status blir gitt.

Følg med på bil- eller batteriradio og på faste oppslagssteder for informasjon.

Øvelsen ble avsluttet ved 13-tiden, og normalsituasjonen er gjenopprettet i hele kommunen - strømmen er tilbake, de funksjonene som var falt bort på grunn av strømbruddet er i gang igjen.

Dette var heldigvis bare en øvelse, men det er en situasjon som det ikke er utenkelig at kan oppstå i virkeligheten. I så fall er vi i kommuneadministrasjonen bedre rustet nå, etter øvelsen, til å møte og håndtere en slik utfordring.

Sluttrapport:
I etterkant av øvelsen har vi mottatt fylkesmannens evaluering av øvelsen (se lenke nedenfor).