Bestemmelser om alkoholbevillinger og åpningstider i serveringsstedene

Kommunestyret har vedtatt bestemmelser om salg og skjenking av alkohol og om åpningstider for serveringsstedene i kommunen.