15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav