Bingen lenser

Bingen lenser har vært en stor og viktig arbeidsplass opp gjennom århundrene, og var en vesentlig grunn til at Sørumsand oppstod som tettsted.

Bingen lenser ble etablert mellom Lenseberget rett nedenfor Bingsfoss ungdomsskole og Elvestad, sundstedet på andre siden av Glomma, kanskje så tidlig som omkring år 1300. Eldste sikre skriftlige kilde som omtaler Bingen lense er fra 1648.

Lensene skulle stoppe tømmeret som fritt gled med elvestrømmen før det fløt ut i Øyeren, slik at det kunne samles i passende bunter for transport med "robåt" ned til Øyeren og opp til Lillestrøm. Herfra gikk ferden videre med hest til Oslo og markedet. I dag får en best oversikt over anlegget når en tar veien forbi Sørum kirke og nedover mot Hammeren der Rømua renner ut i Glomma. Det er et flott syn å la blikket hvile på de 52 lensekarene i elva en ettermiddag når sola går ned. En dikter fra Fet har betegnet dem som den spanske armada.

Lensene var en stor arbeidsplass og Sørums største i mange hundre år fram mot 2. verdenskrig. På Vestbylandet var det en brakke som huset 200 overnattende sesongarbeidere, stor sett odølinger, på 1920-tallet. Siste fløtersesongen var i 1985. Fremdeles er det i Sørum mange spor i og langs elva på begge sider nedstrøms Bingsfossen. Natur- og kulturstien tar deg forbi mange av disse.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk