15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Bingsfosshallen - søknad om korttidsleie

Sørum Kommune har tatt i bruk en ny løsning for utleie av Bingsfosshallen.

Du kan lese mer om dette her. Ny bookingside for utlån av lokaler i Sørum...

Informasjon til deg før du søker

Søknad om leie av hallen i helger behandles fortløpende og senest 7 dager etter at søknad er mottatt. Hallen leies primært ut for hele dager eller hele helger. Hvis det foreligger flere

søknader samme helg, uten at noen søknader er behandlet og blitt innvilget, anvendes de samme kriteriene som ved fordeling av tid på kveldstid i ukedager. Dersom kriteriene ikke skiller søknadene, vil tidspunkt for mottatt søknad være avgjørende.

Utleiekalenderen finner du her.

Retningslinjer for utleie og priser for utleie er vedtatt av kommunestyret.

Administrative retningslinjer for utleie av hallen:

1. Bingsfosshallen er en flerbrukshall for hele kommunen. Nærmiljø er ansvarlig for drift av hallen, inkludert fordeling av leietid.

2. Ved utleie skal kontrakt mellom leietaker og utleier inngås. Retningslinjer med ordensregler og branninstruks skal bekjentgjøres.

3. Hallen benyttes av skoler fra 8.00-16.00 alle hverdager etter skoleruta. Utleietid på ukedager fra klokken 16.00. Fast utleietid tildeles normalt innenfor leieperioden fra 20. august til 20. juni. Avtaler om annen åpningstid, også i andre perioder, kan gjøres. Hallen kan leies i helger etter skriftlige avtaler.

4. Leietaker har ansvar for å oppnevne en ansvarsperson m/vara for hver gruppe som står ansvarlig for leieforholdet.

5. Faste leietakere kan ved ekstraordinære situasjoner måtte vike for andre aktiviteter, som for eksempel akutt beredskap. Avgjørelsen tas av leder for nærmiljø og skal varsles så tidlig som mulig. Ved planlagte ekstraordinære aktiviteter skal melding gis senest 14 dager i forkant. Bingsfosshallen kan ved spesielle arrangementer etter søknad leies ut vederlagsfritt eller til redusert pris. Dette avgjøres av virksomhetsleder i Nærmiljø.

6. Alle søknader om leie skal sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens nettsider.

Følgende kriterier vektlegges for fordeling av tid (i prioritert rekkefølge):

1. Barn- og unge prioriteres foran voksne brukergrupper.

2. Søknader om leie for hele leieperioden prioriteres foran søkere som ønsker kortere leieperiode.

3. For å ivareta mangfoldet i barne- og ungdomstilbudet skal søkere uten egne lokaler prioriteres.

4. Lag og foreninger fra Sørum prioriteres foran søkere fra andre kommuner.

5. Ved ellers like kriterier, skal forutsigbarhet vektlegges. Søkere som søker om videreføring av dag og tid prioriteres.

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål, ta kontakt med Tom Pedersen på tom.pedersen@sorum.kommune.no eller 949 89 816.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Idrettsanlegg

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter