03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet
Blaker bo- og omsorgssenter

Blaker bo- og omsorgssenter

Virksomhetsinformasjon

Fjuk bofellesskap og Blaker aldersheim ble høsten 2017 slått sammen til en ny virksomhet; Blaker bo- og omsorgssenter. Det nye omsorgssenteret er bygd i tilknytning til Fjuk bofellesskap, og består av en somatisk enhet med 32 plasser, og en demensenhet med 27 plasser. Det er investert i velferdsteknologi, for eksempel elektronisk legemiddelkabinett og varslingsteknologi. Dette vil understøtte og forsterke beboernes trygghet. Bruk av velferdsteknologi vil gi økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. Virksomheten har et stort aktivitetsrom som gir flotte muligheter for ulike aktivitetstilbud til beboerne. 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon:

Skåningsrudvegen 23, 1925 Blaker

 

Virksomhetsleder:  Kristin Martinsen 63 86 90 46

Enhetsleder Demens: Pernille Pedersen Berg 63 86 90 92

Enhetsleder Somatikk: Maria Holmen 63 86 97 43

postmottak@sorum.kommune.no

Veibeskrivelse: Kjør Fv. 175 fra Hellnekrysset mot Haga/Årnes. Ligger bak Fjuk skole.

Mer om Blaker bo- og omsorgssenter

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer