blaker-skanse kirsebom

Blaker skanse - invitasjon til markedskonferanse

Er du interessert i å være den som skaper aktivitet og drifter skansen?

29. august 2018 - 31. desember 2018

Sørum kommune inviterer med dette til markedskonferanse for anskaffelsen: utvikling og drift av Blaker Skanse tirsdag 4. september 2018 kl 14-16 i Kommunestyresalen.

Agenda

- Informasjon om Sørum kommune, Blaker Skanse og hva som skal anskaffes.
- Presentasjon av kravspesifikasjonen.
- Dialog rundt aktuelle/mulige løsninger.

Da Sørum kommune er usikker på markedet, og hva man kan og bør stille krav om i en slik anskaffelse, ønskes dialog med markedet i forkant av en eventuell kunngjøring. Om du ønsker mer informasjon, kan du lese foreløpig versjon av kravspesifikasjon.

Invitasjonen er også lagt ut på Doffin.

 

Påmelding

Ta kontakt med Carl Henriksen på carl.henriksen@sorum.kommune.no for påmelding. Frist settes til 3. september klokken 16:00.
Befaring på anlegget kan avtales.