Bosetning i jernalderen

Jernalderbygninger ble funnet ved Borgen i Sørum, i forbindelse med legging av vannledning fra Bingsfoss til Rånåsfoss, våren 2003.

Arkeologer fra Universitetets kulturhistoriske museer (UKM) har funnet spor etter flere hus.  Den ene hustypen (langhus) var vanlig i yngre romertid og folkevandringstid, i perioden ca 200 - 600 år e.Kr.  Hvorvidt de andre husene er samtidige eller eldre vet vi ikke pr idag. Arkeologene antar at menneskene som den gang bodde i husene har drevet med dyr og litt jordbruk, i tillegg til fiske i Glomma og jakt.
Det største huset (langhuset) har vært nærmere 30 meter langt.  Trolig har det vært bolighus i den ene enden, og fjøs i den andre.  Det er lite igjen av husene, men man kan se stolpehull og rester etter veggene.
Enkelte gjenstander er funnet, blant annet et halvt spinnehjul og litt keramikk.  Noen kokegroper (ildsted) er også funnet.
Strukturene ble arkeologisk undersøkt og dokumentert før området ble frigitt for utbygging.

 

Mer om Lokalhistorie

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk