15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Bostøtte, søknad om

Informasjon til deg før du søker

Dette må du lese før du søker:

For å få bostøtte må du og boligen din oppfylle disse kravene:

• Du må ha fylt 18 år. Hvis du har egne barn, kan du søke selv om du er under 18 år.
• Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Du må også være registrert på denne boligen i Folkeregisteret.
• Boligen din må være godkjent for helårsbruk. Det kan ikke være en fritidsbolig. I tillegg må den ha egen inngang og mulighet for å hvile og lage mat.

Du kan ha rett til bostøtte hvis du er student med egne barn eller studerer som del av et offentlig program for arbeidskvalifisering gjennom Nav eller kommunen.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Mer om Bostøtte

Spørsmål og svar

Søknader