Brøytebil

Brøyting og strøing i Sørum kommune

Slik gjør vi det

Det brøytes ved 10 cm snøfall.
Salting gjøres tidligere og oftere enn vanlig brøyting.

Sørum kommune brøyter ved 10 cm snøfall. Denne grensen er ment som en pekepinn og brøyting avhenger av hvordan været er. Det er stor forskjell på om snøen er våt eller tørr, og om det kommer regn eller frost i etterkant. Været, og behov for salting, strøing og brøyting vurderes kontinuerlig.

Der det saltes gjøres det tidligere og oftere enn vanlig brøyting.

Brøytemannskapene har en responstid fra utkalling til de er i gang. Det vil si at det tar litt tid fra de er kalt ut og til brøyting skjer. Det bestrebes i videst mulig utstrekning på å brøyte og strø på tidspunkter der det ikke er mye trafikk, men av og til må vi ut også på de tidspunkter. De mest trafikkerte og vanskeligste veier prioriteres og derfor kan det gå lengere tid og være mer snø på de mindre veier før brøytemannskapene kommer.

Veier brøytes i 2 felt, men ved store snøfall kan man oppleve at veien tidvis blir smalere.

Hovedveier strøs i 2 felt, mens mindre boligveier strøs i en bane midt i veien.

Alle veier og gangstier brøytes uten at det lar seg gjøre å ta hensyn til private innkjørsler. Også ved store snøfall der det må bruke fres til å blåse snøen vekk fra veien, vil det blåses snø inn på private eiendommer, hager og i hekker. Det er sjeldent at hekker og busker tar skade av dette, selv om det kan se ille ut.  Når det freses vil også grus og strøsand bli med.

Ved brøyting, fjerning av større snømengder og høvling av issåle er det store maskiner som brukes og vi ber innstendig om at det vises hensyn. Gå aldri bak en av de store maskiner, men gjør gjerne oppmerksom på deg selv, slik at føreren ser deg. Få øyekontakt og vent til de vinker deg frem.

På enkelte gang- og sykkelveier er det kommunens ansvar å brøyte, mens Statens Vegvesen har ansvar for selve veien. Dessverre brøytes det ikke etter samme rutiner og det oppleves som dårlig eller manglende brøyting på gang- og sykkelveiene. Det er ikke mulig å brøyte kontinuerlig, men det brøytes litt oftere på de strekninger, slik at det skal være ryddet når det er størst bruk av gang- og sykkelveiene.

For å få til så god brøyting som mulig, er det viktig at ingen parkerer langs veier eller i vendhammer. Der det er ulovlig parkering vil biler bli tauet bort for eiers regning og risiko. Hengere og campingvogner skal heller ikke være parkert utenfor egen tomt.

Det er ikke lov å måke snø ut i veien fra private eiendommer. Den snø som faller på egen eiendom skal håndteres der. Det gjelder også den snø som blir liggende igjen etter brøyting.

Private veier er ikke kommunens ansvar. Heller ikke å rydde private kryss mot kommunal vei.

Kjør forsiktig og vis hensyn til hverandre!
Husk refleks!


Sørum Kommune
Fagansvarlig Vei og veilys

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk