Brukerundersøkelsen i Pro-seksjonen, takk for alle bidrag!

Nettverk mennesker_100x70
I perioden 26. april til 16. mai ble brukerundersøkelsen gjennomført. Vi takker både pårørende og den enkelte bruker for bidragene.

Ett av målene med undersøkelsen er å få "høre" hvordan pårørende og brukeren oppfatter kvaliteten på tjenestene de mottar. Hvordan opplever pårørende seg ivaretatt ? Hvordan opplever den enkelte beboer ute på instiutsjonen seg ivaretatt av de ansatte? Hvordan oppleves maten som serveres? Får den enkelte brukeren være med å bestemme innholdet i sitt eget liv, selv om en bor på institusjon? Gjennom å gi svar på de mange spørsmålene i undersøkelsen framkommer nyttig informasjon som skal kunne bidra til forbedringer på tjenestene våre. 

Analysearbeidet er nå startet og vil pågå i tiden framover. Informasjon og resultat av undersøkelsen vil bekjentgjøres fra virksomhetene.

Pro-sekjsonen takker samtlige som har bidratt og deltatt i undersøkelsen.