Kommunens byggeprosjekter

Eiendom ivaretar byggherrefunksjonen ved utbygging og modernisering på vegne av Sørum kommune.

Du kan lese mer om de forskjellige prosjektene i venstremenyen.