Byggesak

Byggesak har ansvar for behandling av søknadspliktige tiltak. Vi er organisert under tjenesteområdet miljø- og samfunnsutvikling, og virksomheten plan, næring og byggesak (PNB).

Ansatte i faggruppen byggesak:
Anne Charlotte Ruud - fagleder
Armin Shivania, byggesaksrådgiver
Maria Røising, byggesaksrådgiver
Mustafa Beydoun, byggesaksrådgiver
Kristine Hallingstad, byggesaksrådgiver
Viktoria Holter, byggesaksrådgiver

Besøksadresse:
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand
Tlf: 63 86 98 20 
byggesak@sorum.kommune.no
Møte med saksbehandler er: mandag, onsdag og fredag 09 - 13:30
Førstelinja er tilgjengelig fra kl.: 08.00 - 15.30

For innsendelse av søknader, bruk e-post: postmottak@sorum.kommune.no

Mer om Byggesak

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter