Camembert'n Kanvas barnehage (privat barnehage)

Camembert`n  Kanvas-barnehage har vært i drift siden 1989. Barnehagen ble startet i sin tid i de gamle meierilokalene i Blaker. I mars 2006 flyttet vi inn i et helt nytt barnehagebygg i Toreidveien 23, i Blaker. 

Barnehagen er organisert i to baser, en småbarnsbase med 28 plasser og en storebarnsbase med 46 plasser. Begge basene er igjen organisert med aktivitetsrom, som formingsrom, konstruksjonsrom, grovmotorisk rom og rollelek rom. Midt i barnehagen har vi et stort kjøkken og fellesrom. Vi har aldersinndelte grupper og vi legger vekt på å tilby aktiviteter etter modenhet.

Kanvas som drifter Camembert`n Kanvas-barnehage er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som foreldreinitiativ i 1986. Vi har ingen eiere som tar ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, og midlene vi får i offentlig støtte skal komme barna og barnehagesektoren til gode. Alle inntekter brukes til å heve kvaliteten i tilbudet til barna i våre barnehager og i sektoren for øvrig. Overskudd som genereres føres i sin helhet tilbake til virksomheten og dermed til det beste for barna.

Mer informasjon her.

camemberten@kanvas.no

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter