Profile

Cathrine Bjerknes Sagen

Spesialhjelpepleier

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Cathrine Bjerknes Sagen vCard