Årsberetninger, tertial- og kvartalsrapporter

I Sørum kommune utarbeides det årlig en årsberetning og to tertialrapporter. Fra og med 2016 erstattes tertialrapportene av kvartalsrapporter.

Rådmannen utarbeider hvert år årsberetning for Sørum kommunes samlede forvaltning. Denne årsberetningen behandles parallelt med årsregnskapet, og vedtas av kommunestyret i maimøtet.

I tillegg utarbeider rådmannen tilsvarende rapporter for perioden 1. januar - 30. april og perioden 1. mai - 31. august (1. og 2. tertial). Disse tertialrapportene behandles også av kommunestyret, så raskt det lar seg gjøre etter at rapportene foreligger. Rapporten for 3. tertial, 1. september - 31. desember, inngår i årsberetningen, som utarbeides i februar/mars året etter.

Fra og med 2016 erstattes tertialrapportene av kvartalsrapporter. Det utarbeides enklere rapporter for 1. kvartal (1. januar - 31. mars), 2. kvartal (1. april - 30. juni) og 3. kvartal (1. juli - 30. september). Årets siste kvartalsrapport inngår i årsberetningen.
 

Årsberetninger:

Halvårsrapporter:

Tertial- og kvartalsrapporter:

 
Årlige HMS- og likestillingsrapporter finner du her: HMS- og likestillingsrapporter