Øvrige råd og utvalg - utvalgregister

Her finner du en oversikt over alle de politiske utvalgene i Sørum kommune i perioden 2015 - 2019. Oversikter som omfatter bare kommunestyret og innstillingsutvalgene finner du i egne menypunkter under "Politikk".

Utvalgsregister
Dokumentet "Utvalgregister 2015 - 2019" helt nederst på siden gir en oversikt over medlemmene og varamedlemmene i utvalg, styrer og råd og hvilket parti de representerer. Først finner du kommunestyret og formannskapet, deretter kontrollutvalget og de sentrale innstillingsutvalgene, og til slutt alle øvrige utvalg m.m. i alfabetisk rekkefølge.

Noen av utvalgene/rådene kan du lese mer om i menyen til venstre:


I menyen til venstre finner du også informasjon om forliksrådet i Sørum.

Skjema - Opplysninger om nye folkevalgte
For å få innkalt varamedlemmer til de politiske utvalgene, for å få utbetalt korrekt møtegodtgjørelse til riktig konto m.m. har politisk sekretariat behov for en del opplysninger om de folkevalgte.

Nye folkevalgte bes derfor fylle ut skjemaet "Opplysninger om folkevalgte", som man finner under bokstaven O i "Selvbetjening/Søknadsskjemaer og andre skjemaer". Det samme gjelder for "gamle" folkevalgte som vil melde endringer i sine personopplysninger, for eksempel ny adresse, ny e-postadresse, nytt telefonnummer eller nytt kontonummer for utbetaling av godtgjørelser.

 

Utvalgregister 2015 - 2019.pdf

Mer om Politiske råd og utvalg

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk