15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Hall m navneskilt - ute

Ønsker du å leie Bingsfosshallen?

Frist for søknad om kveldsleie i Bingsfosshallen for høsten 2014 og våren 2015 er 30. april.

Søknad må leveres via søknadsskjema på kommunens nettsider.

Nederst i denne artikkelen finner du vedlagt retningslinjer og priser for utleie.

Følgende kriterier vektlegges for fordeling av tid (i prioritert rekkefølge):

 1. Barn- og unge prioriteres foran voksne brukergrupper.
 2. Søknader om leie for hele leieperioden prioriteres foran søkere som ønsker kortere leieperiode.
 3. For å ivareta mangfoldet i barne- og ungdomstilbudet skal søkere uten egne lokaler prioriteres.
 4. Lag og foreninger fra Sørum prioriteres foran søkere fra andre kommuner.
 5. Ved ellers like kriterier, skal forutsigbarhet vektlegges. Søkere som søker om videreføring av dag og tid prioriteres.

Tildelingsmøte vil bli avholdt i Bingsfosshallen onsdag 28. mai kl. 18.00. I forkant av møtet vil søkere få tilsendt utkast til fordeling av tid i hallen.

Ved spørsmål kontaktes Tom Pedersen på telefon 94 98 98 16 eller epost tom.pedersen@sorum.kommune.no.

 

Retningslinjer ved utleie av Bingsfosshallen vedtatt 13.11.13.docx PDF document ODT document

 

Gebyrregulativ for utleie av Bingsfosshallen vedtatt 13.11.13.pdf

Mer om Idrettsanlegg

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Kultur og nærmiljø

Virksomhetsinformasjon

 

 • Sørum aktivitetssenter
 • Sørum bibliotek
 • Bingsfosshallen
 • Kuskerudnebben friluftsbad
 • Aktiv fritid
 • Aktivitetstilbud til barn og unge
 • Kultur
 • Helseforebyggende arbeid

Kontaktinformasjon

Sørumsand park, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Geir Sverdrup