Heiavannet 3

Årlig oversikt over folkehelsen

Årlig oversikt over folkehelsen i Sørum kommune oppdateres og publiseres årlig av folkehelseteamet i Sørum, og skal være en støtte for planlegging og beslutninger i både administrasjon og politikk.

«Årlig oversikt over folkehelsen» er en oppdatert og aktuell kortversjon av den store oversikten utarbeidet som underlagsdokument til Kommunedelplan for forebygging og folkehelse (Folkehelseplanen) fra 2014. Oversikten svarer ut kommunens plikt til å ha en løpende oversikt over folkehelsen. Hensikten med dette dokumentet er at det skal være kortfattet og lettlest, og gi en aktuell oversikt over status for folkehelsen i kommunen.

Dokumentet har seks hovedtema, som er de samme som i oversiktsdokumentet og folkehelseplanen. Hvert tema har en kort beskrivelse av status og en definisjon av hovedutfordringer. Hovedutfordringene blir understøttet av diagrammer, og det er en punktvis beskrivelse av mulige årsaker og konsekvenser.

Årlig oversikt over folkehelsen 2018.PDF