Demensenheten Sørvald

Ansvarsområder

Vi jobber aktivt med miljøarbeid. Vi kartlegger adferd, lager individuelle aktivitetsplaner og felles aktivitetsplaner. Vi jobber med å forebygge uro, utagering og annen uønsket adferd. Eksempler på aktiviteter vi tilbyr er trimgruppe, svømming, musikkterapi, gåturer, håndarbeid, snekring, baking, ulike spill, høytlesning og sang. Hva den enkelte er med på avhenger av interesser, dagsform og type demensdiagnose. Det er viktig med riktig balanse mellom hvile og stimuli.

Det er også ulike underholdningstilbud og kunstutstillinger.

Fakta om oss
Demensenheten Sørvald er en enhet på Sørvald bo- og behandlingssenter. Enheten er delt i 3 avdelinger, med 8 personer på hver. Under enheten ligger også Solkroken dagaktivitetstilbud, som er et tilbud til hjemmeboende personer med demens.  

Primærkontakt
Når du blir innvilget langtidsopphold på Demensenheten Sørvald, blir du tildelt en primærkontakt. Det er primærkontakten som har hovedansvaret for deg, og holder kontakt med dine pårørende. Primærkontakten har ansvar for tiltaksplaner, aktivitetsplaner, ernæringsstatus m.m. Primærkontakten vil tilby årlige møter med pårørende, og hvis ønskelig, hyppigere. 

Kontaktinformasjon

Haldenvegen 483, 1923 Sørum

Virksomhetsleder: Eva Gulbrandsen, tlf: 63 82 31 31
e-post: eva.gulbrandsen@sorum.kommune.no

Enhetsleder: Janne Sveistrup, tlf: 63 86 93 77
e-post: janne.sveistrup@sorum.kommune.no

Mer om Demensenheten Sørvald

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer