03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet

Politiske utvalg 2015-2019

 

Utvalgsmedlem
Navn: Anne Grethe Tømte
E-post: mini@finni.net
Representerer: Arbeiderpartiet
Telefon: +47 90820762
Adresse: Sandnesvegen 26
Postnr/sted: 1927 RÅNÅSFOSS
Medlem av: Kommunestyret
Utdanningsutvalget
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget
Eiendomsskattenemnd
Samarbeidsutvalg skolene

Mer om Politiske råd og utvalg