Politiske utvalg 2015-2019

 

Utvalgsmedlem
Navn: Ida Bøhler
E-post: ida_haagensen@hotmail.com
Representerer: Senterpartiet
Telefon: +47 47815536 
Adresse: Aasgaardvegen 230
Postnr/sted: 1923 SØRUM
Medlem av: Omsorg- og velferdsutvalget
Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget

Mer om Politiske råd og utvalg