Politiske utvalg 2015-2019

 

Utvalgsmedlem
Navn: Johny Andre Bertheau
E-post: jae@te-da-ko.no
Representerer: Fremskrittspartiet
Telefon: +47 99279070
Adresse: Bæregvegen 165
Postnr/sted: 2016 Frogner
Medlem av: Kommunestyret
Kultur-, helse- og omsorgsutvalget
Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget
Klima- og miljøutvalget
Eiendomsskattenemnd
Kulturutvalget
Miljø- og utviklingsutvalget

Mer om Politiske råd og utvalg