Politiske utvalg 2015-2019

 

Utvalgsmedlem
Navn: Kari Tveit Mjønerud
E-post: hemjo@online.no
Representerer: Senterpartiet
Medlem av: Omsorg- og velferdsutvalget
Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget
Styret for Sørum kommunalteknikk KF
Eldrerådet 2011-2015

Mer om Politiske råd og utvalg