Politiske utvalg 2015-2019

 

Utvalgsmedlem
Navn: Kristian Wølner
E-post: kristianwolner@gmail.com
Representerer: Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 94032955
Adresse: Såkrokvegen 71
Postnr/sted: 1923 Sørum
Medlem av: Kommunestyret
Kultur-, helse- og omsorgsutvalget
Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget
Valgkomite
Kommunestyret 2011-2015
Kulturutvalget

Mer om Politiske råd og utvalg